Bedřich Horálek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1940   Bedřich Horálek
1942   Bedřich Horálek: Gesamtausstellung / Souborná výstava
1947   Krajiny Bedřicha Horálka
1949   Bedřich Horálek
1966   Bedřich Horálek: Grafika, kresby
1973   Bedřich Horálek
1976   Bedřich Horálek: Sedlčansko
1978   Bedřich Horálek: Poetická Praha 5
1978   Bedřich Horálek: Obrazy
1983   Bedřich Horálek: Obrazy ze Sedlčanska a okolí Smíchova
1990   Bedřich Horálek: Obrazy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1940   Mladí (Výstava obrazů a soch)
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   107. výroční řádná členská výstava
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1940   Jednota umělců výtvarných: 111. podzimní řádná členská výstava Náš venkov
1941   Jednota umělců výtvarných: 116. podzimní řádná členská výstava
1941   Z nové generace
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1942   117. výstava Portret
1942   Jednota umělců výtvarných: 119 Mitgliederausstellung / Členská výstava
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1943   Jednota umělců výtvarných: Členská výstava (druhý díl)
1943   Jednota umělců výtvarných: Zátiší / Stilleben
1944   Katalog der Sommerausstellung / Katalog Letní výstavy
1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1946   Jednota umělců výtvarných: Členská výstava
1947   Členská výstava 1947
1948   Poslední generace ze školy M. Švabinského
1948   50 let Jednoty umělců výtvarných (II. díl)
1948   Dobrý originál do malého bytu (Předvánoční výstava obrazů a plastik)
1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři
1949   Umění do bytu pracujících
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1949   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny)
1950   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy za přístupné ceny)
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1957   Malá krajina
1961   Výstava tvůrčí skupiny VU
1963   Výstava tvůrčí skupiny VU
1965   XXV. Východočeský umělecký salón 1965
1967   I. pražský salon
1967   Obrazy, plastiky, grafika
1967   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966)
1968   Kresba, grafika, drobná plastika (JUV)
1969   2. pražský salón
1971   Výstava obrazů, plastik, grafiky
1971   Malíři na cestách (II. část)
1972   Mizející krajina očima pražských výtvarníků (Výsledky úkolové akce ČFVU)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Současná česká krajinomalba a zátiší
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1942   Malířské výstavy (Knihy a umění), Řád, 8, 8, 1942, 433-435
1947   Krajiny Bedřicha Horálka, Krajiny Bedřicha Horálka, , , 1947, 0-0
1949   Práce malíře Bedřicha Horálka je již známá. (...), Bedřich Horálek, , , 1949, 0-0
1978   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 2, 1978, -
1983   Krajinář Bedřich Horálek, Lidová demokracie, 38, 133, 1983/06/08, 5-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1947   Bedřich Horálek: Krajiny
1949   Bedřich Horálek: Obrazy
1949   Bedřich Horálek: Obrazy
1973   Bedřich Horálek: Obrazy, kresby, grafika (z Prahy, pražského okolí a Sedlčanska)
1975   Bedřich Horálek: Krajina v obrazech
1978   Bedřich Horálek: Poetická Praha 5
1982   Bedřich Horálek: Obrazy
1983   Bedřich Horálek: Obrazy ze Sedlčanska a okolí Smíchova
1984   Bedřich Horálek: Obrazy
1986   Bedřich Horálek: Obrazy
1990   Bedřich Horálek: Obrazy
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1948   Poslední generace ze školy M. Švabinského
1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři
rok vydání, název (podnázev)
  Jubilea leden-duben (Kronika)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2013   29. aukce
parte
rok vydání, název (podnázev)
1989   Bedřich Horálek (akademický malíř)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1942   Řád (Revue pro kulturu a život)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1954   Seznam prací k výstavě Ze současné tvorby (Pořádané krajským střediskem Ústředního svazu čs. výtvarných umělců v Hradci Králové)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
text
rok vydání, název (podnázev)
1947   Dva malířské soubory (Bedřich Horálek, Jan Kreutz)
1949   Soubor Bedřicha Horálka