Jiří Drlík

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Karát, _, (působil několik let)
1990 - 0   Juwel design, _, (zakladatel firmy)