Miloslav Holý

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1957   Jaroslav Mejstřík
1957   Jaroslav Mejstřík
1967   Miloslav Holý
1969   Miloslav Holý: Krajiny z posledních let
1972   Miloslav Holý: Neznámé obrazy
1972   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tematikou z let 1920 - 1924)
1972   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tématikou z let 1920 - 1924)
1973   Max Švabinský 1873-1962
1973   Miloslav Holý: Výbor z díla
1973   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tematikou z let 1920-1924)
2002   Miloslav Holý
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1961   Hollar 1961
1973   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   Miloslav Holý, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1984   Max Švabinský (Život a dílo na přelomu epoch), Melantrich, a.s., Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1923   Podzimní salon a některé výstavy pařížské (Kronika), Život, 3, , 1923/12, 31-32
1953   Za Karlem Holanem (Proslov rektora Akademie Miloslava Holého nad rakví laureáta státní ceny Karla Holana), Výtvarná práce, 1, 28, 1953/11/13, 5-5
1953   Vzácné jubileum (Proslov rektora Akademie Miloslava Holého na zahájení jubilejní výstavy národního umělce Maxe Švabinského), Výtvarná práce, 1, 28, 1953/11/13, 8-
1954   K uměleckým začátkům Karla Holana, Výtvarné umění, 4, 1, 1954/02/28, 12-17
1955   Dopis výboru Ústředního svazu čs. výtvarných umělců všem členům a kandidátům, Výtvarná práce, 3, 22, 1955/11/23, 1-2
1956   Tvůrčí předpoklady krajináře, Výtvarné umění, 6, 2, 1956/03/20, 78-80
1956   Smysl aktu v malířství, Výtvarné umění, 6, 8, 1956/11/10, 343-355
1956   Náš inteligentní divák chce vidět umění..., Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 4-5
1957   Příspěvek ke kritice výstavy Zátiší, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 3-
1957   Za akademickým malířem Maxmiliánem Boháčem, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 13-
1960   Bulharský malíř Canko Lavrenov, Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 132-135
1960   Skutečnost a život v díle (Vyznání), Výtvarné umění, 9, 10, 1960/02/15, 451-455
1960   Krátce o Bulharsku, Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 8-10
1962   František Tichý v Paříži, Výtvarná práce, 10, 20-21, 1962/11/23, 5-5
1962   Franta Tichý v Paříži i dříve, Výtvarná práce, 10, 22-23, 1962/12/10, 4-5
1963   Mládí Vlastimila Rady, Výtvarná práce, 11, 3-4, 1963/03/18, 4-5
1966   Anketa: objevy roku, Výtvarná práce, 14, 25, 1966/12/15, 1-11
1967   Tvůrčí předpoklady krajináře, Miloslav Holý, , , 1967, 4-6
1967   Skutečnost a život v díle (vyznání), Miloslav Holý, , , 1967, 7-12
1968   Jaký bude svaz, Výtvarná práce, 16, 8, 1968/05/15, 5-
1968   Trapná léta, Výtvarná práce, 16, 14, 1968/08/02, 9-
1969   Podzimní vzpomínání, Výtvarné umění, 19, 7, 1969/12/31, 359-367
1970   S Vlastimilem Radou v mládí a později (Vzpomínky na Vlastimila Radu), Výtvarné umění, 20, 5, 1970/10/30, 206-214
1970   Krajina dnes, Výtvarná práce, 18, 24, 1970/11/24, 1-3
2018   Múzy v zákopech Velké války, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 6, 2018, 76-77
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1923/12   Život (Výtvarný sborník)
1969/12/31   Výtvarné umění