Miloslav Holý

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1915 -   Akademie výtvarných umění, Praha , Preisler Jan
1918 - 1924   Akademie výtvarných umění, Praha (Speciální grafická škola, ), Švabinský Max
1918 - 1924   Akademie výtvarných umění, Praha , Bukovac Vlaho
1918 - 1924   Akademie výtvarných umění, Praha , Obrovský Jakub
1918 - 1924   Akademie výtvarných umění, Praha , Loukota Josef