Miloslav Holý

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2022   Galerie výtvarného umění v Chebu 1962–2022, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1933   Nezávislý umělec před nezávislým soudem, Fronta, 6 (1933-1934), 21, 1933/11/02, 321-322
1933   Nezávislý umělec před nezávislým soudem (Pokračování), Fronta, 6 (1933-1934), 23, 1933/11/16, 355-357
1950   Vzpomínky na českou sociální grafiku, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 254-259
1954   Resoluce ze zasedání výboru ÚSČSVU, Výtvarná práce, 2, 11, 1954/06/04, 1-
1954   Soutěž na dobudování Národního památníku, Výtvarná práce, 2, 11, 1954/06/04, 6-
1955   Cesty našeho krajinářského umění, Výtvarné umění, 5, 7-8, 1955/11/20, 313-326
1955   Diskuse k III. Přehlídce čs. výtvarného umění (Připomínky VII. krajského střediska), Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 6-6
1956   Smysl aktu v malířství, Výtvarné umění, 6, 8, 1956/11/10, 343-355
1956   Diskuse na ustavující konferenci, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 2-
1957   K článku Miloslava Holého o výstavě "Zátiší", Výtvarná práce, 5, 3, 1957/03/09, 9-
1958   Guggenheimova cena, Výtvarná práce, 6, 12, 1958/07/10, 2-2
1959   Sociální grafika (K výstavě Umění bojujíci), Výtvarná práce, 7, 2, 1959/02/10, 3-
1959   IV. celostátní přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 1-2
1959   Obrazy z pražských předměstí, Výtvarná práce, 7, 16, 1959/09/07, 9-
1960   IV. přehlídka (Malířství), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 101-110
1960   Mezi návštěvníky IV. přehlídky, Výtvarná práce, 8, 5, 1960/03/12, 5-
1961   Z letních výstav v Praze, Tvorba, 26, 36, 1961/09/07, 848-849
1961   Galerie obrazů na vesnici, Výtvarná práce, 9, 12, 1961/06/26, 3-
1963   Poznámky k portrétu v českém malířství let 1920 - 1962 (V generaci malířů narozených kolem roku 1900, jež...), Výtvarné umění, 13, 2, 1963/04/27, 49-60
1963   Rychnov 1963, Výtvarná práce, 11, 15-16, 1963/09/07, 1-0
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1967   Výtvarný kompas, Kulturní tvorba, 5, 8, 1967/02/23, 13-13
1967   Současnost belgické plastiky, Výtvarná práce, 15, 16, 1967/08/10, 4-0
1968   Touto výstavou chceme připomenout..., Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, , , 1968, 0-0
1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce, 17, 5-6, 1969/07/28, 4-
1971   Výstava obrazů z tvůtčího prostředí ateliérů, Výtvarná práce, 19, 4, 1971/02/16, 4-
1978   Umění vítězného lidu (Figurální malířství a malířský portrét), Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 1-12
1978   Jihomoravský kraj leden-únor (zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 2, 1978, -
1979   180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, 55-57
1979   Galerie výtvarného umění Cheb (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 1, 1979, -
1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 2-9
1983   Pražské výstavy listopad, prosinec (Kronika), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 8-9
1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 21-29
1983   Otakar Synáček (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 42-44
1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 6, 1988/06/07, -
1989   Ho-Ho-Ko-Ko a ti druzí, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 7, 1989/04/04, 5-
1989   Akademie jubilejní, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, -
1989   Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 22, 1989/10/31, 5-
1997   Krajina jako otevřený problém (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 6. 11. 1997 - 16. 8. 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 26, 1997/12/18, 1-1
1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, , , 1999, 426-429
2003   Stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 5, 2003/03/06, 12-
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 2006, 223-223
2008   Osamělý běžec (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 4, 2008/02/21, 7-
2013   Nejen Kokoschka, Art + Antiques, , 5, 2013/05, 17-17
2016   Desetimilionový Medek a rekordy napříč kategoriemi, Art + Antiques, , 7+8, 2016/07/14, 25-26
2019   Slavíčkovy Kosatce, Art + Antiques, , 6, 2019/06/07, 17-17
2019   Ateliér Josefa Jíry, 220 míst AVU, , , 2019, 82-
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1921/12/15   Život (Výtvarný sborník)
1923/12   Život (Výtvarný sborník)
1924/11/25   Život (Výtvarný sborník)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové