František Hora

autorská
termín, název výstavy, místo konání
1959/04 - 1959/05/15   František Hora: Malba, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1969/09 - 1969/10   František Hora, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1972/02/18 - 1972/03/19   František Hora: Krajina Českého středohoří, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/09 - 1973/10   František Hora: Krajina Českého středohoří, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1978   František Hora: Obrazy, Výstavní síň města Mostu, Most (Most)
1978/03/09 - 1978/04/16   František Hora, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979   František Hora: Obrazy, Galerie Dílo, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1979/08/09 - 1979/09/16   František Hora: Obrazy z let 1971 - 1979, Galerie Nová síň, Praha
1983   František Hora: Výběr z životního díla, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1984/05/15 - 1984/06/17   František Hora: Výběr z životního díla, Galerie Nová síň, Praha
1985/04/27 - 1985/05/26   František Hora: Výběr z životního díla, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1988/10/27 - 1988/11/27   František Hora: Obrazy, akvarely, grafika, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/12/08 - 1989/01/10   František Hora, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/04/03 - 1989/05/07   František Hora: Obrazy a linořezy, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1993/09/28 - 1993/11/28   František Hora: Obrazy a grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice (Litoměřice)
1999/02/18 - 1999/03/10   František Hora: Obrazy, Grafika, Galerie Hefaistos, Děčín (Děčín)
2001/01/25 - 2001/02/25   František Hora: České středohoří, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1956/12   Malíři a sochaři Ústeckého kraje, Krajské muzeum, Teplice (Teplice)
1960/09   Současní malíři Litoměřicka, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1961/04 - 1961/05   Výstava obrazů a plastik ke 40. výročí založení KSČ, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1962/01 - 1962/02   Putovní výstava malířů Litoměřicka, Zámek Libochovice, Libochovice (Litoměřice)
1964   Obrazy a plastiky, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1965   Výtvarníci Litoměřicka, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1965   Výtvarníci Litoměřicka, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1965/12 - 1966/01   Hora, Kalous, Rykr: Obrazy, grafiky, kesby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1967/11/15 - 1968/01/14   Výtvarníci Litoměřicka, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1968/10/28 - 1969/01   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
1969/05 - 1969/06   Konfrontace 69 - Výstava severočeské grafiky, Muzeum, Teplice (Teplice)
1970/06 - 1970/09   Výtvarní umělci Podřipska a Středohoří k 25. výročí osvobození, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1970/09 - 1970/10   Výtvarní umělci Podřipska a Středohoří k 25. výročí osvobození, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1971/04 - 1971/05   Severočeský kraj v dílech malířů a grafiků, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1971/04/21 - 1971/05/31   Výtvarníci straně, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1972/10   Přírůstky z let 1970-1972, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února, Praha, Praha
1975/06 - 1975/09   Krajina míru a tvořivé práce, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1976/04 - 1976/05   Výtvarníci Litoměřicka k XV. sjezdu Komunistické strany Československa, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1976/07 - 1976/08   Výtvarníci Litoměřicka k XV. sjezdu Komunistické strany Československa, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1977/04/04 - 1977/06/19   Severočeská krajská organizace SČVU, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/02 - 1978/03   Severočeští výtvarníci: Člověk těchto dnů, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1979/05 - 1979/06   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století, Výstavní a koncertní síň Bedřicha Smetany, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1979/12 - 1980/01   Nové obrazy, plastiky a grafika (přírůstky z let 1971 - 1979), Výstavní a koncertní síň Bedřicha Smetany, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1980/01 - 1980/03   Nové obrazy, plastiky a grafika (přírůstky z let 1971 - 1979), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1981/04   Severočeští výtvarní umělci, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1981/05 - 1981/06   Výtvarníci Litoměřicka na počest XVI. sjezdu KSČ, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1982/03 - 1982/04   Výtvarní umělci Mostecku. Výstava obrazů, grafiky a plakátů z celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké mostecké stávky, Výstavní síň výtvarného umění, Most (Most)
1982/04   Výtvarní umělci Mostecku. Výstava obrazů, grafiky a plakátů z celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké mostecké stávky, Zámek Livínov, Litvínov (Most)
1982/05/13 - 1982/06/13   Výtvarní umělci Mostecku. Výstava obrazů, grafiky a plakátů z celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké mostecké stávky, Mánes, Praha
1982/09 - 1982/10   Výtvarní umělci Mostecku. Výstava obrazů, grafiky a plakátů z celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké mostecké stávky, Výstavní a koncertní síň Bedřicha Smetany, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1982/11   Umění a mír, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1984/06 - 1984/09   Krajina severních Čech (Obrazy z let 1945-1984), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1985/03/07 - 1985/04/21   Přírůstky Oblastní galerie v Liberci z let 1975-1985, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/01 - 1986/05   České středohoří ve výtvarném umění 20. století, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1986/10/23 - 1986/11/30   Život a dílo Karla Hynka Máchy ve výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1988/09/15 - 1988/10/16   Současné české exlibris, Galerie d, Praha
1988/10/25 - 1988/11/27   Grafické techniky IV.: Tisk z výšky, Galerie d, Praha
1990/05 - 1990/06   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1992/10/10 - 1992/10/30   Přehlídka českého exlibris z let 1989 - 1992, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
1998/02/11 - 1998/10/31   Díla českých výtvarných umělců darovaná Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení, Karolinum, Praha 1
2000   I. Salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů, Zahrada Čech, Litoměřice (Litoměřice)
2002   II. Salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů, Litoměřice (Litoměřice), Litoměřice (Litoměřice)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
virtuální
termín, název výstavy, místo konání
1955/10 - 1955/12   Členská výstava krajského střediska ÚSČSVU, Zámek Teplice, Teplice (Teplice)