František Hora

termín, název výstavy, místo konání
1992/01/14 - 1992/02/16   Hugo Demartini: Výběr z díla z let 1980 až 1991, Praha