František Hora

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1969   František Hora
1972   František Hora: Krajina Českého středohoří
1973   František Hora: Krajina Českého středohoří
1978   František Hora: Výběr z díla
1979   František Hora: Obrazy z let 1971 - 1979
1983   František Hora: Výběr z životního díla
1985   František Hora: Výběr z životního díla
1989   František Hora: Obrazy a linořezy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1961   Výstava obrazů a plastik ke 40. výročí založení KSČ (Oblastní galerie Litoměřice)
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1965   Výstava výtvarníků Litoměřicka pořádánaná k 20. výročí osvobození ČSSR
1965   Hora, Kalous, Rykr: Obrazy, grafiky, kesby
1967   Výtvarníci Litoměřicka
1968   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců
1968   Svaz československých výtvarných umělců (Pobočka Ústí nad Labem 1968)
1969   Konfrontace 69 (Výstava severočeské grafiky)
1970   Výtvarní umělci Podřipska a Středohoří k 25. výročí osvobození
1971   Výtvarníci straně
1971   Severočeský kraj v dílech malířů a grafiků
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1975   Krajina míru a tvořivé práce (Obrazy krajové tematiky z let 1945-75)
1976   Výtvarníci Litoměřicka k XV. sjezdu Komunistické strany Československa
1978   Severočeští výtvarníci
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971 - 1979)
1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1981   Výtvarníci Litoměřicka na počest XVI. sjezdu KSČ
1982   Výtvarní umělci Mostecku (Výstava obrazů, grafiky a plakátů z celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké mostecké stávky)
1984   Krajina severních Čech (Obrazy z let 1945-1984)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1986   České středohoří ve výtvarném umění 20. století
1986   Severočeští výtvarníci
1988   Současné české exlibris
1988   Grafické techniky IV. (Tisk z výšky)
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1990   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990
1992   Sedmá přehlídka českého ex libris Chrudim (1989 - 1992)
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
2000   I. Salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů
2002   II. salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
nedat.   Obrazy, sochy, grafika, užité umění (Výstava členů Krajské organizace SČVU)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1988   Krajinomalba severních Čech, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1955   Ústečtí vystavují , Výtvarná práce, 3, 24, 1955/12/20, 9-
1957   Výstava ústeckých výtvarníků, Výtvarná práce, 5, 3, 1957/03/09, 5-
1959   František Hora, Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 9-
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1960   Malíři Máchova kraje vystavují, Lidová demokracie, , , 1960/09/25, -
1962   Putovní výstava výtvarníků Litoměřicka, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1962/03/11, -
1972   Malíř František Hora představuje..., František Hora: Krajina Českého středohoří, , , 1972, 0-0
1978   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, -
1980   Krajina Františka Hory (Výstavy), Výtvarná kultura, 4, 1, 1980, 58-58
1984   Jubilea listopad - únor (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 8, 1, 1984, 9-9
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1972   František Hora: Krajina Českého středohoří
1984   František Hora: Výběr z životního díla
1988   František Hora (zasloužilý umělec)
1988   František Hora: Obrazy, akvarely, grafika (k pětasedmdesátinám)
1993   František Hora: Obrazy a grafika (60 let tvorby)
1999   František Hora: Obrazy, Grafika (akademický malíř)
2001   František Hora: České středohoří (linoryty)
kalendárium
rok vydání, název (podnázev)
2008   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009 (Textová část)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1986   Galerie Roudnice
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění