František Buriánek

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Úřad předsednictva vlády, Praha, (knihovník)
0 -   Klatovy (Klatovy), Klatovy (Klatovy), (Student klatovského gymnázia. Ve své literárněvědné práci se několikrát vrátil ke Klatovům (nejvýznamnější syntéza Literární Klatovy vyšla v r. 1962).)
1939 - 1942   _, _, (vězněn)
1950 - 1955   Kancelář prezidenta České republiky, Praha, (vedoucí odboru kultury)
1955 -   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, (1955 docent, 1961 profesor nové české literatury)