Marie Hlobilová-Mrkvičková

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1940   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výstava obrazů
1944   Marie Hlobilová - Mrkvičková
1969   Marie Hlobilová - Mrkvičková
1974   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Obrazy z let 1967 - 1974
1975   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výstava obrazů
1980   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výstava obrazů
1980   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výběr z díla 1942-1980
1986   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výběr z díla 1972 - 1986
1990   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výběr z díla
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1941   26. členská výstava Kruhu výtvarných umělkyň (Náčrty, kresby, grafika, akvarely, monotypy, pastely)
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti
1949   Květina osvěžením pracující ženy (Výstava obrazů a užitého umění českých a moravských výtvarných umělkyň)
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1950   České a slovenské výtvarné umělkyně
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1954   Výstava obrazů Marie Hlobilové-Mrkvičkové a textilních prací Danuše Hlobilové
1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB )
1958   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Oleje a kresby z let 1955-1958, Dana Hlobilová: Koberce z r. 1957
1965   Malíři sochaři Prahy 6
1967   I. pražský salon
1969   2. pražský salón
1971   Malíři na cestách (II. část)
1972   Město a lidé
1972   Mizející krajina očima pražských výtvarníků (Výsledky úkolové akce ČFVU)
1984   Výtvarné umění a hudba (výstava k Roku české hudby)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1993   Výstava členů Jednoty umělců výtvarných (Obrazy, plastiky, grafiky)
2003   Marie Hlobilová - Mrkvičková / Dana Hlobilová
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2009   Výtvarní umělci města Přerova (1900 - 2010), Agentura Galia, Olomouc (Olomouc)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1958   Marie a Dana Hlobilovy, Výtvarná práce, 6, 12, 1958/07/10, 9-
1960   Pražské výstavy v červenci, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 9-
1968   Od 20. března do 9. dubna uspořádala Malá galérie Díla v Přerově..., Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 4-
1969   V Galerii U Řečických vystavuje..., Výtvarná práce, 17, 18-19, 1969/12/08, 6-
1978   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 2, 1978, -
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1969   Marie Hlobilová-Mrkvičková. Obrazy
1986   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výběr z díla 1972 - 1986
1995   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Obrazy - kresby
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   Dana Hlobilová, Marie Mrkvičková-Hlobilová: Obrazy
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2018   Výtvarné umění
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění