Jan Staněk

kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1978/02 - 1978/05   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha, Praha
1988/04/28 - 1988/06/05   Výtvarníci animované tvorby, Mánes, Praha
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha