Filip Ziegler

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta architektury, architektura),
? - ?   Akademie výtvarných umění, Praha (Fakulta architektury, ), Přikryl Emil