Benjamin Hejlek

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1955   Současné sklo (Deset let práce československých výtvarníků)
1964   Profil
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1966   Profily
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel)
1967   Hejlek, Burant: Vitráže
1967   umění + BYT
1968   Bilanz 68
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918 - 1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1970   Profily
1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
1970   Současné české sklo
1977   Umělecké sklo 1977 (Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1983   Keramika, textil, sklo '83 (v kultuře bydlení)
1984   Československé sklo '84 (Umělecká sklářská tvorba)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   IV. Quadriennale des Kunsthandwerks sozialistischer Länder Erfurt 1986 (Tschechoslowakische Sozialistische Republik)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1970   Současné umělecké sklo v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
2001   České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2016   Bilance (Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1963   Ploché sklo Benjamina Hejlka, Výtvarná práce, 11, 2, 1963/02/27, 8-8
1968   Vitráže Burantovy mají pregnanci a charakter..., Výtvarná práce, 16, 1, 1968/01/22, 4-
1970   Výtvarné realizace v naší architektuře, Výtvarné umění, 19, 9-10, 1970/05/20, 422-453
1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18, 6, 1970/03/18, 4-5
1970   Dům sklo, zem, Výtvarná práce, 18, 15, 1970/07/21, 1-3
1971   Bratislava Airport, Umění a řemesla, , 2, 1971, 8-13
1978   Výtvarné umění v metru, Metro a výtvarné umění, , , 1978, -
2012   Umění ve veřejném prostoru - srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni, Zprávy památkové péče, 72, 5, 2012, 381-388
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   Profily
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění