Zbyšek Malý

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (VII. L - Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVI. Šan - Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
parte
rok vydání, název (podnázev)
2000   Mgr. Zbyšek Malý (Karel Šer)
seznam úmrtí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Seznam úmrtí