Viera Jančeková (Levitt)

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
2002 - 2005   Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava), (ředitelka)