Viera Jančeková (Levitt)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2007   Framing of Art, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)