Miloš Zeman

* 28. 9. 1944, Kolín (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
politik, prognostik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

poznámka:
Miloš Zeman, bývalý předseda vlády, navštívil v pátek 21. dubna 2006 obec Cerhenice, aby na slavnostním zasedání obecního zastupitelstva převzal čestné občanství obce, které mu obecní zastupitelstvo udělilo za zásluhy o rozvoj celého regionu, z kterého pochází, a o který se zasloužil především v době, kdy vykonával různé ústavní funkce v rámci politického systému České republiky. Obecní zastupitelstvo mělo na mysli zejména zásluhy Miloše Zemana na příchodu obří investice automobilky TPCA do nedalekých Ovčár, jež podnítila mohutný hospodářský rozmach celého okresu Kolín a blízkého okolí. Miloš Zeman, dnes spokojený důchodce žijící na Vysočině, čestné občanství převzal a přislíbil přítomným zastupitelům a občanům Cerhenic, že pomůže s dalším rozvojem obce a do Cerhenic vždy rád přijede. Přijal prosbu obecního zastupitelstva, aby se stal jakýmsi patronem obce. Po zasedání zastupitelstva následovala beseda, které se účastnila asi stovka místních občanů. Debatovalo se především o nové knize Miloše Zemana a obecně o politické situaci. V úvodním projevu starosta obce Marek Semerád konstatoval, že udělením čestného občanství chtěli cerheničtí mimo jiné alespoň trochu napravit reputaci kolínskému okresu poté, co loni odmítla kolínská radnice Miloši Zemanovi čestné občanství udělit, a to přesto, že je kolínským rodákem a ke svému městu se vždy hlásil.
zdroje:
Bernau, Bedřich: Plaňany s okolím. Praha 1895.
Homolová, Květa: Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, Československý spisovatel, Praha 1982.
Hosnedl, Jiří: Československo A-Ž na cesty. Olympia, 1983.
Jelínek, Zdeněk: Kolínsko. Středočeské nakladatelství a knihkupectví v Praze, 1990.
Vrána, Boleslav: Plaňany, Žabonosy, Hradenín, Blinka. Kolín, 1972.