Miroslav Hanák

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1984   Miroslav Hanák: Obrazy
1984   Miroslav Hanák: Obrazy
1986   Miroslav Hanák: Obrazy
nedatováno   Miroslav Hanák: Obrazy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1981   Nová tvorba mladých výtvarných umělců (Výsledky tvůrčích pobytů. Výstava obrazů, kreseb, grafiky a plastik k 60. výročí založení KSČ)
1983   Člověk naší doby v životě a práci (Přehlídka současné portrétní tvorby z tvůrčích pobytů mladých českých výtvarných umělců)
1983   Mladí výtvarníci (Stipendisté)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1984   Mladí malíři ČSR
1984   3. členská výstava středočeských výtvarníků (Obrazy, sochy, grafika, užité umění)
1984   Bojující umění (Obrazy, plastiky)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Plenér 4 (Výsledky tvůrčího pobytu výtvarníků Středočeského kraje na Berounsku)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   Přátelé (Miroslav Hanák, Miroslav Houšť, Jaroslav Hylas, Jiří Leták, František Leták, Václav Zoubek)
1986   Obrazy, sochy, grafika, užité umění (Středočeští výtvarní umělci k XVII. sjezdu KSČ)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   Miroslav Hanák: Obrazy, Josef Vajce: Sochy
1987   Obrazy, sochy, grafika, užité umění (Středočeští výtvarní umělci k 70. výročí VŘSR)
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství)
2000   I. Salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů
2002   II. salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů
2006   Sdružení pražských malířů
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze, , , 1990, 0-0
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1981   Miroslav Hanák: Obrazy
1984   Miroslav Hanák: Obrazy
1986   Miroslav Hanák: Obrazy
1987   Miroslav Hanák: Obrazy
1989   Miroslav Hanák: Obrazy
1999   Miroslav Hanák: Obrazy, pastely, kresby
2006   Miroslav Hanák
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
1984   Mladí malíři ČSR
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2005   Miroslav Hanák: Obrazy (Akt - krajina - zátiší)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění