Jindřich Roubíček

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1972 - 1993   Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod), (ředitel)