Jindřich Roubíček

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1976   Ladislav Janouch
1976   Václav Fiala: Portréty a ex libris (K 80. narozeninám umělce)
1977   Jiří Kodym
1978   Josef Marek: Sochařské dílo
1979   Náchod v kresbách, obrazech a grafice Karla Šafáře
1980   Obrazy a grafika Anny Sládkové
1980   František Krebs: Obrazy a kresby
1980   Jiří Škopek: Výběr z tvorby (Přehlídka regionální tvorby pořádaná na počest 35. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou)
1981   Slavní dirigenti ve fotografii Bohumila Beníčka
1981   Václav Macháň: Obrazy
1983   Josef Vondráček: Obrazy rodného kraje
1984   Cyril Bouda: Ilustrace
1984   Jaroslav Cita: Animovaný film, kreslený humor a výbor z tvorby
1984   Alfred Fuchs: Kresby a grafika
1984   Václav Macháň: Obrazy
1984   Ivo Švorčík: Obrazy a grafika
1985   Pavel Matuška: Kreslený humor
1986   Leoš Konáš: Ilustrace k dětské literatuře
1986   Jiří Středa: Plastiky a kresby
1986   Ivo Švorčík: Obrazy a grafika
1987   Jiří Kodym: Výběr z grafického díla a kreseb z let 1945 - 1987
1987   Václav Macháň: Výběr z malířské tvorby
1987   Jiří Kodym: Obrazy, grafika, kresby
1987   Anna Sládková: Výběr z tvorby
1988   Josef Ducháč: Obrazy, kresby, tapiserie
1989   Jaroslav Cita: Kreslený film a humor
1989   Adolf Kašpar: Ilustrace a grafika
1990   Zdeněk Farský: Grafika
1990   Michal Moravec: Plastiky
1991   Marie Fischerová - Kvěchová: Výběr z tvorby
1991   Čestmír Mudruňka: Sochy, kresby, grafika
1993   Divadlo ve fotografii Oldřicha Zeleného
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1983   České malířství v nových přírůstcích OGVU Náchod
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1976   Výstava plastik L.Janoucha, Nový čas, 17, 44, 1976, 3-
1978   Okresní galerie v Náchodě (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, -
1978   Okresní galerie v Náchodě (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, -
1978   Okresní galerie Náchod (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, -
1979   Okresní galerie Náchod (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 1, 1979, -
1979   Okresní galerie výtvarného umění Náchod (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, -
1979   Okresní galerie výtvarného umění Náchod (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1982   Okresní galérie výtvarného umění v Náchodě (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 10-11
1983   Východočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 14-14
1988/05/10   Loutky v Náchodě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 4, 1988/05/10, 4-