Josef Kandert

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   Africké umění v Československu
2004   Umění západní Afriky
2004   Art in West Africa
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1977   Zlatá ratolest, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   První Američan, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Malířovy toulky západní Afrikou , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1992   Totemismus - náboženství nebo badatelský omyl?, Vesmír, 71, 11, 1992/11, 617-523