Zdeněk Macháček

instituce, obec
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)(CZ)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)(CZ)
Národní galerie v Praze, Praha(CZ)