Zdeněk Macháček

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1988   Zdeněk Macháček: Obrazy
1995   Zdeněk Macháček
2001   Zdeněk Macháček: Průhledy - deště - hladiny
2001   Zdeněk Macháček: Od přírody k rastrům (práce z let 1981-2001)
2003   Zdeněk Macháček: Z cyklu Rastry 2001 - 2003
2013   Zdeněk Macháček: Noc a den
2015   Zdeněk Macháček: Makulatury atd.
nedatováno   Zdeněk Macháček: Grafika 80 - 82
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1987   Trienále 14/35 (VII. národní přehlídka tvorby mladých neprofesionálních výtvarníků)
1990   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy
1990   Z tvorby mladých výtvarníků
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2006   Zlínský okruh (Současné výtvarné dění na Zlínsku)
2008   Ladislav Daněk: Projekt - Neprojekt 2 x 50
2008   V. Nový zlínský salon 2008
2010   Svatopluk Slovenčík, Zdeněk Macháček: To je přece jasné...
2011   Šestý Nový zlínský salón 2011 / 6th New Zlin Salon 2011 (Společná přehlídka současného českého a slovenského umění / Joint exhibition of contemporary Czech and Slovak visuat art)
2012   Zlínský okruh 2 (Práce s papírem a na papíře: Pocta Mariu Kotrbovi)
2013   Klub konkretistů: 45 let poté
2014   Ze středu ven (Umění regionů 1985-2010)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2018   Konkrétní podzim 2018 - trikolóra (Photoreport)
2018   Konkrétní podzim 2018 (Trikolóra)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1998   Kruh prstenu (Láska a sex v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů), Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (VII. L - Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2000   Třikrát Zdeněk Macháček, Prostor Zlín, 8., 1, 2, 3, 2000, 25-26
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Prostor Zlín, 9, 1 - 3, 2002, 16-19
2004   Výstava jako metadílo (Zdeněk Macháček), Prostor Zlín, 11., 2, 2004, 6-9
2005   exteriérové sochy z Křížovic (K Zdeňku Macháčkovi - srpen 2004), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, , , 2005, 318-319
2011   Nový zlínský salon 2011 (Recyklace, nebo Inovace? A pro koho přesně?), Prostor Zlín, 18, 3, 2011, 3-5
2013   Slovenčíkův duchovní žák..., Zdeněk Macháček: Noc a den, , , 2013, -
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1988   Zdeněk Macháček: Obrazy
2001   Zdeněk Macháček: Průhledy - deště - hladiny (práce na papíře z 80. a 90.let)
2001   Zdeněk Macháček: Od přírody k rastrům (práce z let 1981 - 2001)
2004   Zdeněk Macháček: Devětsetdevadesátdevět - prostor v prostoru
2007   Zdeněk Macháček: Kresby z cyklu Rastry
2015   Zdeněk Macháček: Makulatury atd.
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Zlínský okruh, Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene, Contemporary Art in the Zlín Region
2007   Zlínský okruh, Současné výtvarné dění na Zlínsku
2010   Zdeněk Macháček, Radim Hanke: Obrazy, kresby, sochy
2020   Zlínský okruh VII (Poprvé ve Zlíně)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2010   Zdeněk Macháček: Noc a den
kresba
rok vydání, název (podnázev)
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru)
obraz
rok vydání, název (podnázev)
2001   Bez názvu
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2012   Go! Galerie Orlovna (Ročenka 2011)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009