Jana Kalinová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2008   Petra Feriancová: Přirozený výběr / Natural Selection
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2006   Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2004   Jana Kalinová (Galerie Labyrint revue # 48), Labyrint revue, , 15 - 16, 2004, 98-107
2008   Matěj Smetana /dokument řízené improvizace/ (tendence), Fotograf, 7, 11, 2008, 96-97