Václav Vojtíšek

rok od - do, student, škola, obec
1946 -   Tomas Jindřich, Univerzita Karlova, Praha