Václav Vojtíšek

termín, název výstavy, místo konání
1934/05/29 - 1934/09/30   Výstava na paměť bitvy u Lipan a Prokopa Velikého, Praha