Václav Pinkava

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha (Filozofická fakulta, filozofie, anglistika, psychologie),