Klára Kubičková

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1971   Dušan Zapletal: Grafika
1972   Július Szabó: Grafika, maľba
1973   Bacskai
1978   Pomníky Slovenské národného povstania a oslobodenia z diela Jaroslava Kubičku
1981   Stanislav Biroš 80
1982   Szabó: Maľba 1930 - 1945 (Zápas I.)
1985   Bacskai
1986   Július Szabó: Svedectvá (Výber z diela zaslúžilého umelca Júliusa Szabóa 1907 - 1972)
1988   Elena Bellušová: Súčasná tvorba
1989   Emil Belluš: Architektonické dielo
1989   Igor Hudcovič: Maľba, kresba
1991   Milan Michal Harminc 1869-1964: Výber z autorskej grafickej dokumentácie architektonického diela
1991   Szabó (VI. Písmo a tvar / Betu és forma)
1992   Architekt Emil Belluš: Regionálna moderna / Regional Modernism
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   Monumentálna tvorba na Slovensku
1991   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra / The Czech and Slovak Neofunctionalist Architecture
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2010   Slávne vily Slovenska, FOIBOS BOOKS, s.r.o., Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2006   Moravská galerie v Brně, Revue Art, , 4, 2006/4, 20-25
2009   Komplexný návrh na vytvorenie zbierky architektúry podľa príkazu riaditeľa SNG č. 2/1987 (1987), Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 131-135
2013   Súvislosti našej novofunkcionalistickej architektúry, Česká a slovenská architektura 1971-2011, , , 2013, 157-158
text
rok vydání, název (podnázev)
2007   Eva Kmentová - Deník díla
nedatováno   Attila Duncsák se narodil 2. března 1940...