Klára Kubičková

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava) ,