Klára Kubičková

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1978   Pomníky Slovenské národného povstania a oslobodenia z diela Jaroslava Kubičku
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2010   Slávne vily Slovenska, FOIBOS BOOKS, s.r.o., Praha