Klára Kubičková

termín, název výstavy, místo konání
1978   Pomníky Slovenské národného povstania a oslobodenia z diela Jaroslava Kubičku, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1985/07/26 - 1985/09/22   Béla Bacskai / 1935 - 1980, Lučenec (Lučenec)
1986/04/17 - 1986/06/01   Július Szabó: Svedectvá, Bratislava (Bratislava)
1988/05/17 - 1988/06/03   Elena Bellušová: Súčasná tvorba, Bratislava (Bratislava)
1989/09 - 1989/10   Emil Belluš: Architektonické dielo, Bratislava (Bratislava)
1989/12 - 1990/01   Igor Hudcovič: Maľba, kresba, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1991/03/12 - 1991/05/12   Milan Michal Harminc 1869-1964: Výber z autorskej grafickej dokumentácie architektonického diela, Bratislava (Bratislava)
1991/09/08 - 1991/10/06   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra, Benátky (Venezia)
1991/11/28 - 1992/01/02   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra, Bratislava (Bratislava)
1991/12/06- 1992/01/05   Július Szabó: Písmo a tvar, Lučenec (Lučenec)
1992/01/16 - 1992/02/16   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra, Praha
1996/09/17 - 1996/10/27   Moderné hnutie na Slovensku/ Avantgarda medzivojnového obdobia, Bratislava (Bratislava)
1997/05/15 - 1997/06/18   Július Szabó: Dialog s mesiacom, Lučenec (Lučenec)
1997/09/25 - 1997/11/09   Július Szabó: Dialog s mesiacom, Košice (Košice)
2000/09/08 - 2000/10/13   Béla Bacskai: ... posledné akvarely, Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)