Vlastimil Beneš

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1956   Vlastimil Beneš: Oleje - Akvarely - Plastiky
1958   Vlastimil Beneš
1962   Vlastimil Beneš
1964   Vlastimil Beneš
1965   Vlastimil Beneš: Obrazy
1965   Vlastimil Beneš: Oleje a tempery
1968   Vlastimil Beneš
1970   Vlastimil Benes
1972   Beneš
1976   Vlastimil Beneš
1981   Vlastimil Beneš: Obrazy, sochy a loutky z let 1976-1980
1981   Vlastimil Beneš
1982   Vlastimil Beneš: Obrazy
1983   Vlastimil Beneš: Obrazy
1986   Vlastimil Beneš
1991   Vlastimil Beneš
1995   Vlastimil Beneš
2021   Svět Vlastimila Beneše
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134)
1957   Mladé umění (Tvůrčí skupina Máj 57)
1958   Město očima soudobých malířů
1958   2. výstava skupiny Máj 57 (Beneš Hájek Podhrázský Čermáková Balcar Fára Dydek Piesen Vystrčil Fremund Chlupáč Sekal Nolč Martin Kolínská Bělocvětov Vysušil Palcr)
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1960   Soudobé české malířství
1961   Současné české malířství
1961   Výstava obrazů a plastik ke 40. výročí založení KSČ (Oblastní galerie Litoměřice)
1961   Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě
1962   Z tvorby současných českých malířů
1964   Naivní umění v Československu
1964   Výstava přírůstků 1960-1964 (Obrazy, kresby, plastika)
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1967   I. pražský salon
1967   Poezie města
1969   2. pražský salón
1969   Itálie v díle současných českých umělců
1970   Přírůstky sbírek Muzea hlav. města Prahy 1960-1970
1970   Výtvarníci Prahy 3 a 10
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Malíři na cestách (II. část)
1972   Mizející krajina očima pražských výtvarníků (Výsledky úkolové akce ČFVU)
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Současná česká krajinomalba a zátiší
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder
1982   Město a civilizace
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1998   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2007   Skupina Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let)
2013   Osobní výběr II: Adam Hnojil, historik umění
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2016   1960–1970
2018   Bydliště: panelové sídliště / Residence: Prefab Estate (Plány, realizace, bydlení 1945-1989 / Plans, Realization, Housing 1945-1989)
2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od počátku 20. století do současnosti)
2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990)
2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od začátku 20. století do současnosti)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1978   Obraz města v současném malířství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1999   Vlastimil Beneš, Artes, Praha
1999   52+2 (Čtení pro každý den v roce a dva navíc), Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Malá československá encyklopedie (A-Č), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1956   První výstava Vlastimila Beneše, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 6-
1956   III. pražský salon, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 9-10
1957   Poznámky k výstavě mladých: Slova a skutečnost, Tvorba, 22, 27, 1957/07/04, 11-11
1957   Mladí z máje 57, Literární noviny, 6, 26, 1957/06/29, 5-5
1957   Skupina Květen 57 se představuje, Lidová demokracie, 13, 131, 1957/06/01, 3-3
1957   Malířství všedního dne, Květen, 2, 6, 1957/02, 228-231
1957   K výstavě mladých (Výstava skupiny Maj 57 v Obecním domě v Praze), Výtvarná práce, 5, 12, 1957/06/21, 9-
1958   obrazy Vlastimila Beneše, Vlastimil Beneš, , , 1958, 0-0
1958   Pražské výstavy v květnu, Výtvarné umění, 8, 6, 1958/10/31, 282-285
1958   Vlastimil Beneš, Výtvarná práce, 6, 10, 1958/06/05, 8-8
1959   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 7, 4, 1959/03/10, 10-
1960   Obrazy Vlastimila Beneše, Výtvarné umění, 10, 8, 1960/12, 355-358
1960   O současném malířství z několika pohledů, Výtvarná práce, 8, 2, 1960/01/25, 1-2
1960   Přehlídka výtvarných děl ze soutěže k 15. výročí ČSR, Výtvarná práce, 8, 14, 1960/07/18, -
1961   Pražské výstavy v lednu, Výtvarná práce, 9, 2, 1961/01/30, 2-4
1962   Novodobé umění nám přináší…, Vlastimil Beneš, , , 1962, 0-0
1964   V současném výtvarném umění se často…, Vlastimil Beneš, , , 1964, 0-0
1964   Pražské výstavy v říjnu, Výtvarná práce, 12, 20, 1964/11/11, 2-2
1965   Kunst aus Prag (Ausstellung in der Ladengalerie), Der Tagesspiegel, , , 1965/05/26, -
1968   Obrazy, které tu na výstavě…, Vlastimil Beneš, , , 1968, 0-0
1969   Malíř teskné touhy, Mladá fronta, 25, 5, 1969/01/07, 4-4
1969   Přehled výstav (V. Beneš), Výtvarná práce, 16, 24, 1969/01/10, 5-5
1970   Der tschechische Maler Vlastimil Beneš… / Le peintre tcheque Vlastimil Beneš… / The Czech Painter, Vlastimil Beneš, …, Vlastimil Beneš, , , 1970, 4-19
1970   Ein Bauer aus Prag, Im Herzen Europas, , , , 28-29
1976   Malování Vlastimila Beneše…, Vlastimil Beneš, , , 1976, 0-0
1978   Malíř Vlastimil Beneš, Literární měsíčník, 7, 8, 1978, 126-127
1979   Jubilea, Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1981   Snad Vlastimil Beneš ani netušil…, Vlastimil Beneš: Obrazy, sochy a loutky z let 1976-1980, , , 1981, 0-0
1981   Poetická realita Vlastimila Beneše (Kronika), Výtvarná kultura, 5, 4, 1981, -
1981   Vlastimil Beneš vystavuje, Rudé právo, 61, 35, 1981/02/11, 5-5
1981   Krajiny Vlastimila Beneše, Svoboda, , , 1981/03/27, -
1982   Poezie a skutečnost, zorný úhel…, Vlastimil Beneš: Obrazy, , , 1982, 0-0
1982   Vlastimil Beneš 3.10.1919-17.3.1981 (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 6, 1, 1982, 37-41
1983   Časový odstup od díla…, Vlastimil Beneš: Obrazy, , , 1983, 0-0
1986-1987   Tiché obrazy, kde nenajdete…, Vlastimil Beneš, , , 1986, 0-0
1991   Deset let již uplynulo… / Es sind schon lange…, Vlastimil Beneš, , , 1991, 0-0
1994   Beneš Vlastimil, Allgemeines Künstler-Lexikon, , , 1994, 40-40
1995   Poezie skutečnosti, Vlastimil Beneš, , , 1976, 0-0
1999   Vlastimil Bene maluje to, … / Vlastimil Beneš malt was er erlebt, …, Vlastimil Beneš, , , 1991, 0-0
2011   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2011, 58-60
2012   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2012/02, 55-58
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1958   Vlastimil Beneš: Obrazy a plastiky
1962   Vlastimil Beneš: Obrazy
1965   Vlastimil Beneš: Obrazy
1966   Obrazy Vlastimila Beneše
1968   Vlastimil Beneš: Obrazy 1964 - 1968
1981   Vlastimil Beneš: Práce z let 1976 - 1980
1986   Vlastimil Beneš: Obrazy
1995   Vlastimil Beneš: Obrazy, kresby
2000   Vlastimil Beneš: Obrazy, akvarely
2000   Vlastimil Beneš: Obrazy, plastiky, kresby, grafiky
2001   Vlastimil Beneš: Grafika
2001   Přátelské posezení nad mimořádně působivou knihou (monografie Vlastimila Beneše)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2000   Vlastimil Beneš: Obrazy, akvarely, grafika, Stálá expozice děl Jiřího a Běly Kolářových
2006   Vánoční výstava
2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s)
2008   Vlastimil Beneš, Adolf Born, Václav Boštík, František Gross, Ota Janeček, Jiří Kolář, Alena Kučerová, Josef Lada, Kamil Lhoták, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Tavík František Šimon, Max Švabinský, František Tichý, Josef Váchal, Jan Zrzavý a další
2009   Konfrontace (Pocta české malbě a kresbě)
2010   Výběr
2011   Vladimír Komárek, Vlastimil Beneš: Souznění samoty
2012   Pohyblivé iluze ’60
2016   1960 - 1970
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2017   Sbírka československého diplomata, Výtvarné umění, Fotografie (Prague Auctions)
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Výtvarné umění
2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století)
2018   81. aukční den Galerie Kodl
2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby)
2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments)
2019   82. aukční den Galerie Kodl
2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020)
2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění)
2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění)
2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery
2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie)
2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce)
2022   87. aukční den Galerie Kodl
2022   88. aukční den Galerie Kodl
2022   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění
2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění)
2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl)
2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století)
2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce)
2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění))
2023   Výběrová aukce moderního a současného umění / Evening Sale Prague Modern and Contemporary Art
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s)
2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016)
2018   Aukce vybraných děl (14.5.2018)
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL)
2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL)
2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982
úvodní text
rok vydání, název (podnázev)
2000   Vlastimil Beneš - obrazy, akvarely