Pavel Brunclík

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Akademie múzických umění, Praha (Filmová fakulta, dokumentární tvorba), Šulc Pavel
? - ?   Akademie múzických umění, Praha (Filmová fakulta, dokumentární tvorba), Kressl
? - ?   Akademie múzických umění, Praha (Filmová fakulta, umělecká fotografie), Šmok Ján
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Matematicko-fyzikální fakulta, ),