Alois Zych

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Praha (Hlavní město Praha), Praha, (trvalý pobyt, tvůrčí činnost, správní úředník na ministerstvu veřejných prací ( vrchní odborný rada), člen redakční rady Fotografického obzoru)