Anna Habánová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2006   Otto Theodor W. Stein (1877-1958): Kresby ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2014   Erwin Müller
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2012   Kunstschätze des Mäzens Heinrich von Liebig / Umělecké poklady mecenáše Heinricha von Liebiga
2013   Šedesát let, šedesát tváří (Portréty ze sbírky Oblastní galerie v Liberci 1850-2000, která se konala v Oblastní galerii v Liberci v termínu 14.2.-7.4.2013)
2014   Mladí lvi v kleci / Junge Löwen in Käfig (Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období / Künstlergruppen der deutschsprachigen bildenden Künstler aus Böhmen, Mähren und Schlesien in der Zwischenkriegszeit)
2016   Metznerbund: Dějiny uměleckého spolku Metznerbund 1920-1945 / Metznerbund: Die Geschichte des Kunstvereins Metznerbund 1920-1945
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2013   Mladí lvi v kleci (Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2015   Na Sibiř! / Nach Sibirien! (Německočeští výtvarní umělci v první světové válce na východní frontě a v sibiřském zajetí / Deutschböhmische bildende Künstler im Ersten Weltkrieg: an der Ostfront und in sibirischer Gefangenschaft), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2015   Na cestách / Auf Reisen (Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska / Internationale Kulturimpulse im Schaffen deutschprachiger Künstler und Künstlerinnen aus Böhmen, Mähren und Schlesien), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2016   1906: Německočeská výstava Liberec / Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2018   Paul Gebauer, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Liberec (Liberec)
2019   Umění v nouzi!? / Kunst in Not!? (Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti Teplice-Šanov 1932-1938 / Sektion für bildende Kunst der Museums-Gesellschaft Teplitz-Schönau 1932-1938), Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2010   Mezery v historii (Sborník příspěvků ze sympozií Společnosti pro české a německé umění a dějiny umění, konaných v letech 2004-2009 v rámci festivalu Mitte Europa v Chebu), ,
2013   Ztracená generace? / Eine verlorene Generation? (Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany / Deutschböhmische bildende Künstler der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen Prag, Wien, München und Dresden), Technická univerzita, Liberec (Liberec)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2010   Otto Theodor W. Stein - život a dílo jednoho z typických představitelů německo-česko-židovského umění první poloviny 20. století s možností uspořádání velké retrospektivní výstavy, Mezery v historii, , , 2010, 218-220
2013   Jacob Ginzel / Portrét starosty Lahna, Šedesát let, šedesát tváří, , , 2013, 8-9
2013   Rudolf Mather / Götz von Berlichingen, Šedesát let, šedesát tváří, , , 2013, 28-29
2013   Friedrich Feigl / Portrét Františka Venery (Autoportrét Willyho Nowaka, Porét Williho Nowaka), Šedesát let, šedesát tváří, , , 2013, 38-41
2013   Mladí lvi v kleci, Art + antiques, , 9, 2013/09/06, 10-15
2013   Existuje německočeské výtvarné umění?, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 10-19
2013   Metznerbund - dlouho očekávaný ideál?, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 20-39
2013   Oktobergruppe, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 80-93
2013   Region? Region..., Mladí lvi v kleci, , , 2013, 171-175
2013   Za hranice republiky - Vídeň, Mnichov, Norimberk, Štrasburk. (Přehlídky německočeského výtvarného umění v zahraničí), Mladí lvi v kleci, , , 2013, 176-189
2013   Ne množství, jen kvalita může přesvědčit. (Nákupní strategie německého odboru Moderní galerie), Mladí lvi v kleci, , , 2013, 220-231
2013   Pražské ateliéry a galerie mezi dvěma válkami, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 232-239
2013   Partnerské dvojice německy hovořících umělcú v meziválečném Československu, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 240-247
2013   Georg Schicht Preis - soutěž o nejhezčí ženský portrét, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 248-255
2013   Svět klaunů, šašků a variete, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 256-263
2013   Nová věcnost, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 278-291
2013   Egon Adler, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 295-
2013   Jan Alster, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 296-
2013   Karl Decker, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 304-
2013   Alfréd Dorn, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 307-
2013   Roman Dressler, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 308-
2013   Viktor Eichler, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 310-
2013   Fridrich Feigl, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 312-
2013   Richard Fleissner, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 314-
2013   Edith Fleissner - Plischke, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 315-
2013   Hans Frohne, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 317-
2013   Paul Gebauer, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 319-
2013   Franz Gruss, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 321-
2013   Josef Hegenbarth , Mladí lvi v kleci, , , 2013, 325-
2013   Emil Helzel, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 326-
2013   Heinrich Hönich, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 328-
2013   Wenzel Franz Käger, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 329-
2013   Edgar Jantsch, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 330-
2013   Alfréd Justitz, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 331-
2013   Karl Kaschak, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 333-
2013   Walther Klemm, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 335-
2013   Karl Kolaczek, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 339-
2013   Karl Krattner, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 341-
2013   Alfred Kunft, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 343-
2013   Theodor Malléner, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 344-
2013   Rudolf Mather, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 345-
2013   Karl May, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 346-
2013   Hebert Seemann, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 360-
2013   Martha Schöpflin, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 361-
2013   Hugo Siegmüller, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 365-
2013   Franz Thiele, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 369-
2013   Inge Thiele - Peschka, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 370-
2013   Hans Thuma, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 371-
2013   Johanes Watzal, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 377-
2013   Hermann Zettlitzer, Mladí lvi v kleci, , , 2013, 379-
2013   Ztracená generace? (Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany), Ztracená generace? / Eine verlorene Generation?, , , 2013, 10-23
2013   Eine verlorene Generation? (Deutschböhmische bildende Künstler der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen Prag, Wien, München und Dresden), Ztracená generace? / Eine verlorene Generation?, , , 2013, 24-33