František Langer

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Československé legie, _, (v Rusku, lékař)
0 -   Rusko, _, ()
0 -   Londýn (London), Londýn (London), (za druhé světové války šéf čs. armádní zdravotní služby v Londýně, generál)
0 -   Podolí, Praha (Hlavní město Praha), Podolí, Praha (Hlavní město Praha), (bydliště - Nad Cementárnou 23)
0 -   Café Montmartre, Praha, ()