Václav Bláha

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1977   Václav Bláha: Knižní tvorba, kresby, grafika
1981   Václav Bláha: Kresby a grafika
1982   Václav Bláha
1988   Václav Bláha: Nepřetržitá báseň
1992   Václav Bláha a …
1999   Osobnosti českého grafického designu (Václav Bláha)
2003   Příběh malíře, ilustrátora, knižního grafika Václava Bláhy
2014   Václav Bláha (Knihy se těžko vystavují)
nedatováno   Václav Bláha: Odlesky
nedatováno   Václav Bláha: Jezero
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1955   První celostátní výstava užité grafiky
1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1961   Skupina Radar 1961 (Bartoš Bláha Foll Gross Hudeček Chadima Kovářík Kubík Mikula Mikulová Mlčoch Prošek Rotrekl Skála Stanovský Sukup Vašta Zívr)
1961   Nejkrásnější knihy 1960
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1963   Tvůrčí skupina Radar (Výstava obrazů, grafik, fotografií, plastik)
1964   Radar Mánes 1964 (Bartoš Bláha Foll Gross Hudeček Chadima Kovářík Kubík Malát Mikula Mikulová Mlčoch Prošek Rotrekl Říha Skála Stanovský Sukup Šafranka Vašta Vodička Wielgus Zívr Zouplna)
1964   Radar
1964   Exposicion de pintura Checoslovaca
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Radar
1965   Výstava výsledků národní soutěže pro Mezinárodní výstavu knižního umění v Lipsku 1965
1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965
1966   Radar 66
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Grafika Plakát
1966   Československé nejkrásnější knihy 1965
1967   Radar 67
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958 - 1968 (Soubor vybraný anketou))
1968   Ilustrace
1968   Nejkrásnější knihy 1967 (Zpráva poroty)
1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958-1968)
1968   Československé nejkrásnější knihy 1967
1969   Grafis
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918 - 1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1970   Československé nejkrásnější knihy 1969
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   25 malířů, sochařů a grafiků z Prahy
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika
1978   Typografie & kniha
1979   Václav Bláha *22: Knižní grafika, kresby, Václav Bláha *49: Obrazy, kresby
1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1980   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1979
1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80
1981   Oborová výstava užité grafiky
1982   Zeitgenössische tschechische Schriftgestalltung und Kaligraphie
1982   Soudobá česká písmařská tvorba
1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Svremenno čechoslovaško šriftovo tvorčestvo
1983   Arta scrisului contemporan Ceh
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1985
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Současná česká kniha
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990)
1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art)
1994   Skupina Radar
1995   Karel Svolinský a jeho žáci (Členové SČUG Hollar k poctě 100. výročí narození svého učitele)
1995   Kresba 95
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1996   17. mezinárodní bienále grafického designu
1997   Záznamy dojmy sny
1997   Jubilanti 1997
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1998   Záznamy dojmy sny 2
1998   Čeští výtvarníci k 650.výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1999   Intersalon AJV 99 (3. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století (Plzeň 2001)
2001   Intersalon AJV 2001 (5. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2001   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2001)
2002   8. festival komorní grafiky
2002   Aukce umělecké grafiky z darů šlenů SČUG Hollar ve prospěech zdravotně postižených povodněmi
2003   9. festival komorní grafiky
2003   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2003)
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2005   XI. festival komorní grafiky
2005   Intersalon AJV 2005 (9. ročník mezinární soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška)
2007   Jubilanti Hollaru 2007
2007   Jubilanti Hollaru 2007 (Grafické listy českých umělců)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2008   Art Prague (7. ročník veletrhu současného umění / 7th International Contemporary Art Fair)
2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2009   Kresby členů SČUG Hollar
2011   Pohled do archivu 2 plakát
2012   Jubilanti Hollaru 2012
nedatováno   Letní výstava členů
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1971   Radar (Anatomie tvůrčí skupiny), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Současná grafika (II), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Současná typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Zeitgenössische typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Světová užitá grafika na deseti brněnských bienále, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2006   Václav Bláha: Život s knihou, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2007   Rozhovory o písmu rukopisném, Svět, nakladatelství a vydavatelství Stanislav Doležal, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Sto let práce Uměleckoprůmyslové školy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1885-1985), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1969   Kdo je kdo v Československu (Biografie žijících osob se stálým bydlištěm v ČSSR; 1. díl), Československá tisková kancelář (ČTK), Praha
1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1994   Nový slovník československých výtvarných umělců (Dodatky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1955   Akce Povltaví a Pohraničí, Výtvarná práce, 3, 9, 1955/05/11, 10-
1962/04/21   O knížkách - dnes zase jinak, Večerní Praha, , , 1962/04/21, 0-0
1964   Rukopisy se odívají typografií (S příkladem Václava Bláhy), Kulturní tvorba, 2, 24, 1964/06/11, 6-7
1964   Kritik a editor, Knižní kultura, , , 1964, 0-0
1964   Radar v Mánesu, Výtvarná práce, 12, 9, 1964/06/20, 3-
1964   Tvář školních učebnic, Knižní kultura, 1, 11, 1964/11/26, 422-425
1965   Soutěž k Mezinárodní výstavě knižního umění v Lipsku, Výtvarná práce, 13, 2, 1965/03/06, 4-4
1966   Plamen...a Václav Bláha, Kulturní tvorba, 4, 1, 1966/01/06, 14-14
1966/06/05   Kniha jako výtvarné dílo, Mladá fronta, , , 1966/06/05, 0-0
1969   Na skok v ateliéru (V ateliéru Václava Bláhy), Výtvarná práce, 17, 18-19, 1969/12/08, 2-2
1969   Touto výstavou se seznamujeme s činností skupiny Grafis,..., Grafis, , , 1969, 0-0
1969   Na skok v ateliéru (V ateliéru Václava Bláhy), Výtvarná práce, 17, 18-19, 1969/12/08, 2-
1970   Znaky pro čs. dálnice, Výtvarná práce, 18, 21, 1970/10/13, 2-2
1970   Nad novou televizní grafikou, Výtvarná práce, 18, 25-26, 1970/12/15, 12-12
1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945, Glosy ze Strahova, , 13/14, 1971, 26-30
1973   Dílna Václav Bláha (Klub knihy SČUG Hollar), Typografia, , , 1973, 0-0
1977   Knižní grafika V. Bláhy, Svobodné slovo, , , 1977, 0-0
1977   Láska ke knížkám, Květy, , , 1977, 0-0
1977   Spolutvůrce moderní knihy, Tvorba, , 18, 1977/05/18, 0-0
1977   Umění stylizace, Signál, , 0, , 0-0
1977   Moderní pojetí výtvarného řešení knihy..., Václav Bláha: Knižní tvorba, kresby, grafika, , , 1977, 3-4
1977/05/27   Třicet let s knihou, Mladá fronta, , , 1977/05/27, 0-0
1977/06/02   Knižní tvorba Václava Bláhy, Lidová demokracie, , , 1977/06/02, 0-0
1979   Sign system of Svoboda Printing Company in Prague, Graphic design, , 74, 1979, 47-50
1979/09/04   Grafik básníků, Lidová demokracie, , , 1979/09/04, 0-0
1981   Kresby lyrických nálad, Lidová demokracie, 37, 260, 1981/11/03, 5-5
1981   Václav Bláha (V bohaté škále naší knižní grafiky...), Václav Bláha: Kresby a grafika, , , 1981, 0-0
1981   Václav Bláha, , , , , 36-37
1981/11/18   Současné umění a socialismus (Z tvorby malíře a grafika Václava Bláhy...), Rudé právo, , , 1981/11/18, 0-0
1982   Funkce a hodnoty užité grafiky, Výtvarná kultura, 6, 3, 1982, 9-12
1982   Václav Bláha, Typografia, , , 1982, 0-0
1982   Sprachliche Rhythmen materialisiert (Graphik von Václav Bláha in der Galerie am Prater), Neue Zeit, Berlin, , , 1982/08/25, 0-0
1982   Praha - výstavy září, říjen 1981 (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 6, 1, 1982, 8-10
1982   Komorní výstava Václava Bláhy (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 8-9
1982   Písmařská tvorba, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 31-35
1982/10/20   Krásnou knihu pro každého (Rozhovor s Václavem Bláhou), Tvorba, , , 1982/10/20, 0-0
1987   Kresby knižního grafika, Lidová demokracie, 43, 65, 1987/03/19, 5-5
1987   Václav Bláha Knižní tvorba, Typografia, , , 1987, 0-0
1988   Jméno z tiráže (3) (Václav Bláha), Nové knihy, , , 1988, 0-0
1988   Tvář poezie, Večerní Praha, , , 1988, 0-0
1988   Malíř knížek (Výstava v Malé galerii Čs. spisovatele), Mladá fronta, , , 1988, 0-0
1988   Milý Václave Bláho,..., Václav Bláha: Nepřetržitá báseň, , , 1988, 0-0
1988/08/25   Vítěz, Kmen, I (VII), 34, 1988/08/25, 0-0
1990   Václav Bláha & Václav Bláha Jr., Design Journal, , 27, 1990, 99-99
1991   Edice Hoštění Václava Bláhy, Panorama, , 3, 1991, 24-26
1992   Nepřetržitá báseň, Týdeník Televize, , , 1992, 0-0
1992   Václav Bláha a jeho doba, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 9, 1992/04/30, 0-0
1992   O spojenectví s knihou (Výtvarník Václav Bláha v Galerii Hollar), Práce, , , 1992, 0-0
1992   Václav Bláha a jeho tisícovka, Svobodné slovo, , , 1992, 0-0
1992   Vnitřní světlo, Československý deník, , , 1992, 0-0
1992   Neopakovat viditelné, Václav Bláha a …, , , 1992, 0-0
1992   Milý Václave Bláho,..., Václav Bláha a …, , , 1992, 0-0
1992/03/12   Jasně viditelné (Václav Bláha v Galerii Hollar), Lidové noviny, , , 1992/03/12, 4-4
1992/03/27   Dal české knize novou tvář, Lidová demokracie, , , 1992/03/27, 0-0
1992/03/31   Život s knihou, Haló noviny, , , 1992/03/31, 0-0
1995   Bláha, Václav, 10. 4. 1922 Praha, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 73-73
1996   Svět Václava Bláhy, Svět Václava Bláhy, , , 1996, 0-0
1997   Svět Václava Bláhy (Minimonografie), Týden, , 15, 1997, 0-0
1997   Chvála světla Václava Bláhy, Denní telegraf, , , 1997/09, 0-0
1997/04/25   Knižní svět Václava Bláhy, Denní telegraf, , , 1997/04/25, 10-10
1998/03/16   Malíři otec a syn Bláhovi se po letech vrátili do Písku, Mladá fronta Dnes, , , 1998/03/16, 0-0
1999   K nové podobě obálek našich aukčních katalogů (Typograf a ilustrátor Václav Bláha), Aukční oznamovatel, , 4, 1999, 3-3
1999   Václav Bláha patřil mezi přední grafiky,..., Osobnosti českého grafického designu, , , 1999, 1-1
1999   Neopakovat viditelné, Osobnosti českého grafického designu, , , 1999, 3-5
1999   Svět Václava Bláhy, Osobnosti českého grafického designu, , , 1999, 7-25
1999   Typograf a ilustrátor Václav Bláha, Osobnosti českého grafického designu, , , 1999, 27-29
1999   Je třeba zvláště upozornit..., Osobnosti českého grafického designu, , , 1999, 31-31
1999   Představuje se knižní grafik, Mladá fronta Dnes, , , 1999/01/23, 0-0
1999/02/03   Grafická úprava Václava Bláhy ozdobila přes tisíc knih, Lidové noviny, , , 1999/02/03, 0-0
2002/09/05   Václav Bláha si vydal k narozeninám Edisona, Lidové noviny, , , 2002/09/05, 0-0
2003   Výtvarný básník Václav Bláha, , , , , 4-4
2003   Václav Bláha přistupuje..., Příběh malíře, ilustrátora, knižního grafika Václava Bláhy, , , 2003, 0-0
2009   Filme / Filmy, Platten / Gramodesky, Bücher / Knihy, Transit 68/89, , , 2009, 64-79
nedatováno   Václav Bláha vstoupil..., , , , , 0-0
www
rok vydání, název (podnázev)
  Bláha Václav (ctenizpisku.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1977   Václav Bláha: Knižní tvorba, kresby, grafika
1979   Václav Bláha: Obrazy, kresby a knižní grafika
1981   Václav Bláha: Kresby a grafika
1987   Václav Bláha: Kresby / ilustrace
1992   Václav Bláha a... kniha
1996   Svět Václava Bláhy (Knižní dílo, kresby)
1997   Jezero, nepřetržitá báseň (Barevné kresby Václava Bláhy)
1999   Václav Bláha: Autorská výstava z cyklu Osobnosti českého grafického designu
1999   Václav Bláha: Osobnosti českého grafického designu
2008   Václav Bláha st.: Odlesky
2008   Václav Bláha st.: Odlesky
2009   Václav Bláha: Knižní grafika
2012   Václav Bláha: Příběhy
2014   Václav Bláha
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1961   Tvůrčí skupina Radar
1963   Radar
1965   Výstava tvůrčí skupiny Radar
1968   Ilustrace
1968   Česká kniha 1958-1968
1969   Grafika tvůrčí skupiny Grafis
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1979   Václav Bláha * 22 Václav Bláha * 49
1988   Vlasta Nováková: Textil, Václav Bláha: Knihy
1995   Kresba ´95
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
2000   Česká grafika 20. století
2006   Eros in Art
2009   11 ze 114 - Spolek výtvarných umělců Mánes
2016   Pavučinou (Výstava keramické tvorby Otto Eckerta v souvislostech soudobé knižní kultury)
2016   Ticho kresby
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Knižní království Václava Bláhy - monografie (Recenze, kritiky, doprovodný materiál)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
1987   Václav Bláha: Voda, vítr, světlo
1988   Václav Bláha: Voda, vítr, světlo
1996   Svět Václava Bláhy
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987)
e-mail
rok vydání, název (podnázev)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
1992   Václav Bláha a...
nedatováno   Budete-li v Praze a najdete-li chvilku času přijďte se podívat!
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1995   Kresba ´95
1997   Literatura, hudba a grafika
1998   Krajina a prostor
2006   XII. festival komorní grafiky
obraz
rok vydání, název (podnázev)
  Večer
  Třpyt
  Duch jezera
1978   Vítr na vodě
1980   Exploze
1981   Břeh II
1981   Jezerní slza
1982   Proud
1982   Čára
1982   Proud II
1982   Proudy
1986   Náplava
1986   Stín na hladině
1986   Kresba B
1991   Zlatá skála
1992   Slunce v zálivu
1993   Skála-odrazy
1997   Záliv
1998   Trávy
1999   Ranní zrcadlení
2004   Skály - západ slunce
2004   Večer
2004   Západ slunce
2004   Jezero
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1990   Design Journal
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1968   Česká kniha 1958-1968
1979   Václav Bláha *22, Václav Bláha *49: Knižní grafika, kresby, obrazy
1988   Vlasta Nováková: Textil, Václav Bláha: Knihy
1988   Václav Bláha: Nepřetržitá báseň
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1998   Otec a syn (Kresby, ilustrace a obrazy)
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
  Aukce 2004; česká
přehled vydaných knih
rok vydání, název (podnázev)
1988   Světová literatura v edicích Odeonu (Plamen)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1961   Skupina Radar 1961
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
separát
rok vydání, název (podnázev)
1987   Václav Bláha: Knižní tvorba
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soupis díla
rok vydání, název (podnázev)
2000   Václav Bláha (Výbor výtvarně řešených knižních titulů od roku 1946)
soupis knižní tvorby
rok vydání, název (podnázev)
2008   abART pro sběratele 2 (Plamen Václava Bláhy)
text
rok vydání, název (podnázev)
1992   Václav Bláha a...
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2002   Jubilanti Hollaru 2002 (Výstava grafických děl umělců, kteří v roce 2002 slaví své životní jubileum)
2003   Příběh malíře, ilustrátora a knižního grafika Václava Bláhy
2006   XII. festival komorní grafiky