Ladislav Čemický

Ladislav Čemický
Svetabôľ
1931
kresba
papír, pastel
319 x 470
Ladislav Čemický
Stromy
1932
kresba
papír, pastel
316 x 474
Ladislav Čemický
Dievčatko
1934
kresba
papír, rudka
470 x 310
Ladislav Čemický
Hlava ženy
1934
kresba
papír, uhel
47 x 31 cm
Ladislav Čemický
Masky
1934
kresba
papír, uhel
47 x 32 cm
Ladislav Čemický
Ženy
1936
malba
deska, olej
28 x 16 cm
Ladislav Čemický
Abstraktná kompozícia
1938
malba
akvarel, karton, tuš
30 x 33 cm
Ladislav Čemický
Nešťastie
1938
kresba
papír, tužka
431 x 450
Ladislav Čemický
Dynamická kompozícia
1939
kresba
papír, pastel
310 x 470
Ladislav Čemický
Žena
1940
malba
deska, olej
33 x 25 cm
Ladislav Čemický
Dievčatko
1946
malba
akvarel, lepenka
567 x 430
Ladislav Čemický
Žena
1946
malba
deska, olej
27 x 18 cm
Ladislav Čemický
Pohľad na Tatry
1949
malba
akvarel, papír
42 x 58 cm
Ladislav Čemický
Z Tatier
1949
malba
akvarel, karton
42 x 57 cm
Ladislav Čemický
S fúrikom
1957
malba
lepenka, olej
45 x 26 cm
Ladislav Čemický
Žena v zelenej šatke
1958
malba
karton, olej
23 x 16 cm
Ladislav Čemický
Matka
1959
malba
deska, olej
20 x 20 cm
Ladislav Čemický
Orava
1962
malba
akvarel, papír
40 x 60 cm
Ladislav Čemický
Podbanské
1978
malba
akvarel, papír
43 x 60 cm
Ladislav Čemický
Žena
nedatováno
kresba
křída, papír
47 x 32 cm