Ladislav Čemický

rok od - do, skupina
0 -  Tvorivá skupina Život
1945 - 1948  Skupina 29. augusta
1949 -  Zväz českosloveskych výtvarných umelcou v Bratislave