Radmila Chadimová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1986   Radmila Chadimová: Obrazy
1989   Radmila Chadimová: Obrazy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   20 mladých malířů, sochařů, architektů, absolventů AVU v Praze
1983   II. bienále mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1985   3. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1987   4. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1995   Radmila Chadimová