Milan Nestrojil

* 16. 11. 1947, Třebíč (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
30. 1. 2020,
grafik, malíř, lékárník

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Narodil se 16. listopadu v roce 1947 v Třebíči. Po absolutoriu třebíčského gymnázia vystudoval Farmaceutickou fakultu UK v Bratislavě. Jeho hluboký zájem o umění podchytil třebíčský básník a výtvarník Ladislav Novák (1925-1999), který mladým umělcům zprostředkovával znalosti současného umění.
Nestrojilova tvorba má často blízko k surrealismu. Jeho výtvarné cykly i jednotlivá díla jsou pečlivě promýšlena a komponovaná, zčásti díky seminářům Školy výtvarného myšlení brněnského historika umění s výtvarníka Igora Zhoře. Samostatně M. Nestrojil vystavoval od konce sedmdesátých let. V letech 1966–2008 se účastnil jako člen „Skupiny 4“, výstav v ČR, Rakousku, Nizozemí, Velké Británii, Německu či Belgii.
Nestrojilovy výtvarné práce jsou zastoupeny v galeriích i soukromých sbírkách v ČR i zahraničí. Ilustroval knihu R. Zejdy: Byl básníkem! Život a dílo Jana Zahradníčka (Sursum, 2004), je také autorem úvodních textů v katalozích výstav.
Radovan Zejda

poznámka:
RNDr., PhMr.