Pearl Sydenstricker Buck

* 26. 6. 1892, Hilsboro, Spojené státy (United States)
6. 3. 1973, Danby, Spojené státy (United States)
spisovatelka

 

národnost: americká
pohlaví: žena

heslo:
Narodila se v roce 1892 v rodině presbyteriánského misionáře Absaloma Sydenstrickera. Když jí byly tři měsíce, přestěhovali se její rodiče v souvislosti se svým novým misijním posláním do Čen-ťiangu v Číně, kde následně strávila s několika přestávkami věnovanými studiu v USA téměř čtyřicet let. Čínsky se naučila dříve než anglicky a považovala čínštinu za svůj rodný jazyk. Kromě jazykových znalostí se důvěrně seznámila s životem prostých čínských lidí, což později využila v své literární tvorbě. Její život v Číně však nebyl vždy idylický, Když byla ještě dítě, musela její rodina prchnout před násilím účastníků povstání boxerů, kteří propagovali nenávist vůči evropské kultuře představované pro ně nejen kolonialismem, ale i křesťanstvím a misionáři.
Základní vzdělání získala od své matky, která milovala literaturu, a od konfuciánského učence pana Kunga, který působil jako její vychovatel. V patnácti letech byla poslána do školy v Šanghaji, aby se připravila na další studia. Roku 1910 pak odjela do USA studovat psychologii na Randolph-Macon Woman's College. Po promoci se roku 1914 vrátila do Číny, kde působila jako učitelka v presbyteriánských misiích a starala se o svou těžce nemocnou matku.
Dne 13. května roku 1917 se provdala za zemědělského experta Johna Lossinga Bucka a pracovala pro něj jako tlumočnice. Roku 1920 se s manželem přestěhovala do Nankingu, kde učila na místní univerzitě anglickou a americkou literaturu. Roku 1921 se jí narodila dcera Carol, trpící od narození fenylketonurií, kvůli které se její duševní vývoj zastavil na úrovni čtyř let. Roku 1925 adoptovala s manželem dívku Janice (ta však později přijala příjmení Walshová podle druhého manžela své adoptivní matky). Roku 1926 se Pearl Bucková nakrátko vrátila do USA, aby zde získala akademickou hodnost v oboru literatury na Cornellově univerzitě.
Svou literární činnost, ve které se inspirovala svou dokonalou znalostí čínského prostředí, zahájila psaním povídek pro časopisy. Brzy pak vydala svůj první román Východ a západ (1930). Světově se proslavila již svým druhým románem Dobrá země z roku 1931, který byl o rok později odměněn Pulitzerovou cenou. Kniha se stala prvním dílem její trilogie Hliněný dům, jejímiž další dvěma díly jsou romány Synové (1932) a Rozdělený dům (1935).
Roku 1934 byla s manželem donucena kvůli občanské válce opustit Čínu a vrátit se přes Japonsko do USA. Ještě téhož roku pak skončilo jejich manželství rozvodem. 11. června roku 1935 se znovu provdala za svého vydavatele a prezidenta John Day Publishing Company Richarda J. Walshe, se kterým adoptovala dalších šest dětí. V tomtéž roce se celá jejich rodina přestěhovala na šedesátiakrovou, sto let starou usedlost Green Hills Farm v Pennsylvanii, kde strávila dalších třicet devět let svého života.
Ve své literární práci byla i nadále velice úspěšná. Za svého života napsala více než sto prací a její knihy měly značný vliv ma postoj americké veřejnosti k čínské problematice. Svými příběhy z čínského venkova, které však mají spíše charakter zábavné literatury než děl s hlubokou společenskou analýzou, objevila pro čtenáře celého světa nový, do té doby téměř neznámý svět. Velký ohlas získala i její životopisná díla o osudech jejích rodičů, která vyšla roku 1936 pod názvem Exil a Bojující anděl. Roku 1938 obdržela Nobelovu ceny za literaturu „za její bohaté a přesvědčivé epické líčení života čínských sedláků a za mistrovská díla životopisná“ (citace z odůvodnění Švédské akademie).
Byla literárně velice plodná i po roce 1938. Námětem jejích prací se kromě vztahů mezi Východem a Západem stal také čínsko-japonský konflikt za druhé světové války a problematika postavení ženy jak v Číně, tak i v USA. Americké problematice se věnovala v pěti dílech napsaných pod pseudonymem John Sedges. Komunistický režim Mao Ce-tunga rozhodně odmítla a propagovala demokracii podle amerického vzoru, tak jak jí realizoval Čankajšek na Tchaj-wanu. Pro její aktivity v oblasti boje za práva žen a za rasovou rovnost se její osobou zabývala po léta FBI.
Zemřela roku 1973 v Danby ve Vermontu a pochována je v Green Hills Farm.
cs.wikipedia.org, 2013/04/01

poznámka:
Odkaz. forma
Buck, Pearl. S., 1892-197,
Walsh, Pearl Sydenstricker Buck, 1892-1973
Bak, Birl, 1892-1973
Viz též (pseud.)
Sedges, John, 1892-1973