František Crhák

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Výtvarná geometrie, ,
1981   Prostor a perspektiva, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha