Miroslav Koval

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1990   Jiří Jílek: Výbor z díla,
1993   Jiří Jílek,
1995   Dalibor Chatrný: Kresby tužkou 1994 - 95, obálka, typografie
1995   Jiří Janda: Portrét kamene,
1995   Morgan O'Hara: Pohyb člověka jako výtvarné téma,
1996   Vladimír Gebauer: Malba a kresba na papíře,
1996   Věra Janoušková: Smalty a koláže,
1996   Jiří Krtička: Od krajiny ke geometrické abstrakci,
1996   Inge Kosková: Kresby z posledních let,
1996   Petr Kvíčala: Svátek ornamentu,
1996   Pavla Aubrechtová: Koláže,
1996   Libor Teplý: Tma a světlo,
1997   František Dvořák: Barevné koláže a kresby,
1997   Zdenek Hůla: Sochy - objekty,
1997   Radoslav Kratina: Monotypy, frotáže, sítotisky, objekty,
1997   Pavel Mühlbauer: Barevné kresby,
1997   Michal Ranný: Kresby,
1997   Miroslava Zychová: Umělá příroda,
1997   Adriena Šimotová: Prchavost v trvání,
1997   Sophie Curtil: Pastely 1993 - 1997,
1997   Marie Molová: Kolážové kresby,
1998   Ladislav Daněk: Malba a kresba,
1998   Jiří John: Grafika,
1998   Jan Jemelka: Vitráže,
1998   Jiří Jílek: Malba z let 1953 - 1972,
1998   Anežka Kovalová: Uhlové kresby, obálka, typografie
1998   Miroslav Koval: Malba - fotografie - kresba,
1998   Miroslav Šnajdr: Malba,
1998   Jiří Lindovský: Zátiší (Starší práce na papíře - nové v umělé hmotě),
1998   Michael Třeštík: Barevné xerofotografie,
1999   Josef Hampl: Šité koláže ((Šumperk)),
1999   Jana Jemelková: Nahoře a dole,
1999   Jiří Jílek: Krajině zpěvu,
1999   František Kyncl: Monostruktury,
1999   Ivan Ouhel: Malba,
1999   Jiří Hůla: Kresba skalpelem,
1999   Jiří Schmidt: Kresby,
1999   Dušan Chládek: Kresby,
1999   Jaroslav Dostál: Nebe - pole - zahrady,
1999   Petr Jindra: Bílý obraz skutečnosti,
2000   Karel Adamus: Vizuální poezie/Práce z let 1983 - 2000,
2000   Josef Čapek: Velikost malých kreseb,
2000   Jiří Jílek: Sochy Muzea umění Olomouc, Triptych Pomony, Kresby,
2000   Jiří Mrázek: Práce na papíře / 1992-96, Rekonvalinky / 1996-97,
2000   Miroslav Šnajdr mladší: Kresby,
2000   Zbyněk Semerák: Malba a kresba,
2000   Bohuslav Reynek 1892 - 1971: Grafik a básník ticha,
2000   Ludvík Kundera: Mnoho nocí,
2000   Hana Hamplová: Cesta k harmonii,
2000   Dana Chatrná: Kresby,
2000   Libor Jaroš: Rezivění,
2001   Vladimír Boudník: Grafika,
2001   Alén Karel Diviš: Kresby uhlem,
2001   Miloslav Jemelka: Malba,
2001   Jiří Jílek: Svědectví osamělé cesty,
2001   Slavoj Kovařík: Dvojí krajina,
2001   Václav Stratil: Proměny a návraty nekonečné tušové kresby,
2001   Lubomír Janečka: Střepy, kresby,
2001   Petr Jochmann: Kresby (- interní bestiář - jeskyňka vitana - živočich -),
2001   Petr Šmaha: Malba a kresba na papíře,
2001   Jana Kremanová: Golem (serigrafie, kresby, pastely, koláže),
2001   Jarmila Janůjová: Barevné dřevořezy,
2001   Petr Zinke: Obrysy (Fotografie),
2001   Zdeněk Macháček: Průhledy - deště - hladiny,
2002   Jiří Hynek Kocman: Autorské ruční papíry / autorské knihy,
2002   Antonín Kroča: Malba,
2002   Pavel Preisner: Kresby,
2002   Jaroslav J. Alt: Sedm slov a drobná zranění,
2002   Bronislava Šnajdrová: Jelenovy lesní zprávy (Malba),
2002   Věra Kovářová: Vesele / Barevné litografie,
2002   Jiří Mědílek: Krajiny / kresby a pastely,
2002   Jiří Šigut: Fotozáznamy,
2002   Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy, obálka, typografie
2003   Martin Zet: Déšť v zahradě (Kresebné záznamy deštěm),
2003   Klid i nepokoj malby Jaroslava Uiberlaye,
2003   Jan Hísek: K obrazu (Grafika / malba / kresba),
2003   Jiří Kornatovský: Meditace - modlitby,
2003   Libor Stavjaník: Výběr z archivu (Fotografie z let 1990 - 2002),
2003   Jiří Bednář: Malba,
2003   Julie Svobodová: Monotypy - enkaustika - olej,
2003   Vladimír Holub 1912 - 1995: Koláže - kresby - objekty,
2004   Pavla Francová: Pastely,
2004   Pavel Rudolf: Kresby tuší a akrylem,
2004   Jindřich Zeithamml: Tušení neměnné měnitelnosti, obálka, typografie
2004   Martin Kuriš: Magda,
2004   Jan Raba: Věci a místa ((fotografie)),
2004   Jiří Samek: Linoryt z hloubky,
2004   Pavel Petr: Krajina pro J. C. (malba, práce na papíře), obálka, typografie
2004   Marie Filippovová: Kresby, obálka, typografie
2005   Michal Kalhous: Fotografie,
2005   Marius Kotrba: Trvání v podstatném ((Sochy, kresby, obrazy)),
2005   Jiří Jílek: Sochy, kresby, obrazy (K nedožitým osmdesátinám),
2005   Jaromír Zemina: Staré kresby,
2005   Tomáš Lampar: V souznění s okamžikem,
2006   Petr Veselý: Pokoje,
2006   Jan Vičar: Grafické obrazy,
2006   Jana Budíková: Ohlédání,
2006   Petr Zinke: Oči vlčí,
2006   Pavel Hošek: Objekty,
2007   Pavel Skrott: Krajina v černé,
2007   Martina Volvovičová: Toulky Maďarskem (Fotografie / 1996-2006),
2007   Jan Herynek: Okamžiky (Manipulovaná fotografie), obálka, typografie
2007   Jaroslav Lampar: Radosti života,
2008   Fotografie z ateliéru 193,
2008   Jarmila Janůjová: Souznění, obálka, typografie
2008   Svatopluk Klimeš: Propalované a kouřové kresby,
2009   Pavel Hayek: Obrazy, obálka, typografie
2009   Jaroslav Prokop: Krajiny (Letecké a pouštní fotografie),
2010   Alena Bílková: Prameny světla (Barevná grafika), obálka, typografie
2010   Jiří Jílek: Sochy - kresby - obrazy (k nedožitým pětaosmdesátinám), obálka, typografie
2010   Karel Brabec 1928 - 2001: Grafika a kresba,
2010   Jiří Ptáček: Příběhy krajiny (malba), obálka, typografie
2010   Jiří Voves: Z cyklu paměti,
2011   Tomáš Janíček: Krajiny vnitřní a vnější, obálka, typografie
2011   Lubomír Janečka: Bůh žehnej Americe (Věnováno obětem útoku z 11. září 2001), obálka, typografie
2011   Tomáš Herynek: Bytosti blízkého druhu II,
2012   Jana Krejzová: Hlína ohněm pálená a vodou chlazená, obálka, typografie
2013   Daniela Mikulášková: Od červené k černé niti, obálka, typografie
2013   Karel Havlíček 1907-1988: Děti noci,
2013   Zdeněk Macháček: Noc a den, obálka, typografie
2014   Petr Válek: Nové obrazy, obálka, typografie
2014   Nikola Čulík: Vnitřnosti, obálka, typografie
2014   Mojmír Preclík: Sochy a kresby, obálka, typografie
2015   Viktor Kolář: Canada 1968 - 73 (Černobílá fotografie),
2015   Lenka Falušiová: Duch místa,
2015   Michael Třeštík: Pastelem i akrylem,
2016   Marta Kolářová: Opuštěná scéna,
2016   Václav Matějíček: Malba a grafika,
2016   Dushan: Mapy myšlenek,
2016   Miroslav Wagner: Archiv & nové práce,
2016   Vladimír Véla: Vzhůru srdce,
2017   Jiří Kosík. Malíř a básník, typografie
2017   Markéta Kuxová: Zahrady ticha,
2017   Jakub Lipavský: Sochy,
2017   Kateřina Barabášová: Jiskřivé příběhy,
2017   Eliška Jakubíčková: Bělostná perletí,
2017   Míla Kinkal: Dveře,
2017   Barbora Mališová: V radosti z malby,
2018   Michal Navrátil: Vlastním tempem,
2018   Jan Burian: Ostrovy,
2018   Petr Štěpán: Uvidět hudbu,
2018   Jana Švábová: Pastely a akvarely,
2018   Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné Jaromírem Zeminou,
2018   Jan Henrych: Kresby a sochy,
2018   Olga Hejná: Ilustrace, koláže, muchláže a knížky,
2018   Petr Hejný: Malby, kresby, sochy,
2018   Antonín Kroča: Prstová malba,
2018   Jitka P. Nesnídalová: Blues in mind,
2019   Zbyněk Semerák: Vysněný svět,
2019   Eva Vápenková: Finis terrae,
2019   Dagmar Havlíčková: Psané kresby / modlitby,
2019   Anna Zemánková: Květy zahrad neviditelných,
2019   Irena Šafránková: Uhlem, pastelem, olejem,
2019   Pavel Konečný: Ohlédnutí (K sedmdesátinám),
2019   Jana Budíková: Houštiny,
2019   Jiří Kubový: Volně v prostoru,
2019   Radka Bodzewicz: Oáza štěstí,
2020   Vít Cimbura: Tváře, dlažby, periferie,
2020   Marie Kapounová: Střídmé doteky,
2020   Zuzana L. Malénková: Paměť míst a věcí,
2020   Vladimír Říha: Skrytá malba,
2020   Hana Puchová: V čiré radosti,
2020   Jaromír Šimkůj: V prostorru,
nedatováno   Jiří Jílek: Svědectví osamělé cesty,
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1998   Zdenka Ranná - akvarely, Emanuel Ranný - grafika,
1998   Malby a objekty (Jana Tichotová - Jana Podzemná - Michaela Vlachová),
1998   SOŠ Památkové péče Šumperk (Studentské práce - školní rok 1997 - 1998),
1999   Jiří Janda / Tomáš Wurst: Užitá grafika,
2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál),
2002   Eva a Vladimír Míčkovi: Prorůstání,
2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška,
2008   Krajiny bez nebe (Soubor ze sbírky obrazů manželů Třeštíkovýcb), obálka, typografie
2018   Jaromír Zemina: Co mi dává fotografie,
2018   Kolářovi,
2019   Petr Šmaha: Opřenost (Milanu Křížovi / 1945-2016),
2019   Roman Karel: Malba,
2020   Hana Rysová, Pavel Herynek: Světlem a tuší,
2020   Alena Vršanská: Krajinou bez konce,
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1995   Luděk Vojtěchovský: Černobílé světy II,
1996   Vladimír Gebauer: Malba a kresba na papíře,
1997   Radoslav Kratina: Monotypy, frotáže, sítotisky, objekty,
1998   Jiří John: Grafika (34 listů z let 1961 - 1972),
2000   Bohuslav Reynek: Grafik a básník ticha (1892 - 1971),
2002   Ladislav Novák 1925 - 1999: Koláž, alchymáž, froasáž,
2003   Miloslav Moucha: Kresby a grafika,
2004   Marie Filippovová: Kresby,
2005   Michal Kalhous: Fotografie,
2005   Marius Kotrba: Trvání v podstatném (Sochy, kresby, obrazy),
2005   Jiří Jílek 1925 - 1981: Sochy, kresby, obrazy (K nedožitým osmdesátinám),
2005   Jaromír Zemina: Staré kresby,
2006   Petr Veselý: Pokoje,
2006   Jan Vičar: Grafické obrazy,
2006   Jana Budíková: Ohlédání,
2006   Tomáš Švéda: V záři barev,
2007   Pavel Skrott: Krajina v černé,
2007   Martin Kolář: Dekory zlaté,
2007   Martina Volvovičová: Toulky Maďarskem,
2007   Jan Herynek: Okamžiky (Manipulovaná fotografie),
2007   Jaroslav Lampar: Radosti života,
2009   Josef Žáček: Malba,
2009   Jan Krtička: Esterce (Prostorová instalace),
2019   Jana Budíková: Houštiny,
dokumentace výstavy
rok vydání, název (podnázev), poznámka
2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška,
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev), poznámka
nedat.   Galerie Jiřího Jílka ((klenutý výstavní prostor o podlahové ploše 80 m2 a stálá expozice sochaře Jiřího Jílka)),
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev), poznámka
2007   Martin Kolář: Dekory zlaté,
plakát
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1999   Jiří Hůla: Kresba skalpelem,