Miroslav Koval

termín, název výstavy, místo konání
1993/03/08 - 1993/03/15   Jiří Jílek: Sochy, výstava pro Václava Havla, Šumperk (Šumperk)
1993/09/08 - 1993/09/20   Jiří Jílek: Sochy, kresby, obrazy, Šumperk (Šumperk)
1993/09/22 - 1993/10/15   Milan Zimmermann: Malba, Šumperk (Šumperk)
1994/07/05 - 1994/08/28   Jiří Jílek: Rozšířený soubor prací, Šumperk (Šumperk)
1994/12/06 - 1995/01/29   Dagmar Koverdynská: Dřevěné reliéfy, Šumperk (Šumperk)
1995/10/03 - 1995/10/12   Morgan O'Hara: Pohyb člověka jako výtvarné téma, Šumperk (Šumperk)
1995/11/28 - 1996/01/07   Jiří Janda: Portrét kamene, Šumperk (Šumperk)
1996/01/09 - 1996/02/11   Petr Kvíčala: Svátek ornamentu, Šumperk (Šumperk)
1996/03/05 - 1996/03/31   Inge Kosková: Kresby z posledních let, Šumperk (Šumperk)
1996/04/02 - 1996/04/28   Pavla Aubrechtová: Koláže, Šumperk (Šumperk)
1996/04/30 - 1996/05/26   Vladimír Gebauer: Malba a kresba na papíře, Šumperk (Šumperk)
1996/06/28 - 1996/07/28   Jiří Krtička: Od krajiny ke geometrické abstrakci, Šumperk (Šumperk)
1996/07/30 - 1996/09/04   Jiří Jílek: Rozšířený soubor prací, Šumperk (Šumperk)
1996/09/06 - 1996/09/29   Miloš Cvach: Mezi vůlí a náhodou, Šumperk (Šumperk)
1996/10/01 - 1996/10/27   Marie Blabolilová: Nová grafika 1990-1996, Šumperk (Šumperk)
1996/10/29 - 1996/12/01   Věra Janoušková: Smalty a koláže, Šumperk (Šumperk)
1996/12/02 - 1997/01/05   Libor Teplý: Tma a světlo, Šumperk (Šumperk)
1997/02/04 - 1997/03/09   Pavel Mühlbauer: Barevné kresby, Šumperk (Šumperk)
1997/03/11 - 1997/03/30   Zdenek Hůla: Sochy - objekty, Šumperk (Šumperk)
1997/04/01 - 1997/04/27   Marie Molová: Svět jako zrcadlo vnitřní situce člověka, Šumperk (Šumperk)
1997/06/03 - 1997/07/02   Radoslav Kratina: Monotypy, frotáže, sítotisky, objekty, Šumperk (Šumperk)
1997/07/04 - 1997/08/03   Pavel Herynek: Cirkulární kresby a rotokaligrafie (1989 - 1996), Jan Herynek: Iradiace (1996 - 1997), Šumperk (Šumperk)
1997/08/05 - 1997/08/31   František Dvořák: Barevné koláže a kresby, Šumperk (Šumperk)
1997/09/02 - 1997/09/28   Miroslava Zychová: Umělá příroda, Šumperk (Šumperk)
1997/10/07 - 1997/11/09   Adriena Šimotová: Prchavost v trvání, Šumperk (Šumperk)
1997/10/09 - 1997/11/05   Oldřich Šembera: Přírodou, Praha
1997/11/11 - 1997/12/05   Sophie Curtil: Pastely, Šumperk (Šumperk)
1998/01/06 - 1998/02/01   Miroslav Koval: Malba - fotografie - kresba, Šumperk (Šumperk)
1998/02/03 - 1998/03/01   Michael Třeštík: Barevé xerofotografie, Šumperk (Šumperk)
1998/03/31 - 1998/04/26   Jan Jemelka: Vitráže, Šumperk (Šumperk)
1998/04/28 - 1998/05/14   SOŠ památkové péče Šumperk: Studentské práce - školní rok 1997 -1998, Šumperk (Šumperk)
1998/05/15 - 1998/05/31   Jana Tichotová, Jana Podzemná, Michaela Vlachová: Malby a objekty, Šumperk (Šumperk)
1998/06/02 - 1998/06/28   Miroslav Šnajdr: Malba, Šumperk (Šumperk)
1998/06/30 - 1998/07/26   Zdenka Ranná: Akvarely, Emanuel Ranný: Grafika, Šumperk (Šumperk)
1998/07/28 - 1998/09/06   Jiří Jílek: Malba z let 1953 - 1972, Šumperk (Šumperk)
1998/09/08 - 1998/10/04   Jiří Lindovský: Zátiší, Šumperk (Šumperk)
1998/10/06 - 1998/11/01   Jiří John: Grafika. 34 listů z let 1961 - 1972, Šumperk (Šumperk)
1998/11/03 - 1998/11/29   Ladislav Daněk: Malba a kresba, Šumperk (Šumperk)
1998/12/01 - 1999/01/03   Anežka Kovalová: Uhlové kresby, Šumperk (Šumperk)
1999/02/02 - 1999/02/28   Jiří Hůla: Kresba skalpelem, Šumperk (Šumperk)
1999/04/06 - 1999/05/07   Petr Jindra: Bílý obraz skutečnosti, Šumperk (Šumperk)
1999/05/10 - 1999/05/16   Jiří Jílek: Krajině zpěvu, Šumperk (Šumperk)
1999/05/18 - 1999/06/06   Jiří Janda, Tomáš Wurst: Užitá grafika, Šumperk (Šumperk)
1999/06/08 - 1999/07/04   Jiří Schmidt: Kresby, Šumperk (Šumperk)
1999/07/07 - 1999/08/01   Jaroslav Dostál: Nebe - pole - zahrady, Šumperk (Šumperk)
1999/08/03 - 1999/08/29   Josef Hampl: Šité koláže, Šumperk (Šumperk)
1999/09/28 - 1999/10/24   Ivan Ouhel: Malba, Šumperk (Šumperk)
1999/10/27 - 1999/11/19   Dušan Chládek: Kresby, Šumperk (Šumperk)
1999/12/01 - 2000/01/02   Petr Jochmann: Kresby, Šumperk (Šumperk)
2000/01/05 - 2000/01/30   Libor Jaroš: Rezivění, Šumperk (Šumperk)
2000/02/02 - 2000/02/27   Daisy Mrázková: Perokresby, Šumperk (Šumperk)
2000/03/01 - 2000/04/02   Jiří Mrázek: Práce na papíře / 1992-96, Rekonvalinky / 1996-97, Šumperk (Šumperk)
2000/04/03 - 2000/04/30   Karel Adamus: Vizuální poezie (práce z let 1983-2000), Šumperk (Šumperk)
2000/04/06 - 2000/05/28   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Litoměřice (Litoměřice)
2000/05/31 - 2000/06/25   Jiří Jílek: Sochy muzea umění Olomouc, Triptych Pomony, Kresby, Šumperk (Šumperk)
2000/06/28 - 2000/07/30   Dana Chatrná: Kresby, Šumperk (Šumperk)
2000/08/02 - 2000/09/03   Hana Hamplová: Cesta k harmonii (Barevné fotografie), Šumperk (Šumperk)
2000/09/08 - 2000/10/01   Ludvík Kundera: Mnoho nocí, Šumperk (Šumperk)
2000/10/04 - 2000/11/05   Bohuslav Reynek: Grafik a básník ticha, Šumperk (Šumperk)
2000/11/08 - 2000/12/03   Miroslav Šnajdr mladší: Kresby, Šumperk (Šumperk)
2000/12/06 - 2001/01/07   Zbyněk Semerák: Malba a kresba, Šumperk (Šumperk)
2001/02/07 - 2001/03/04   Zdeněk Macháček: Průhledy - deště - hladiny, Šumperk (Šumperk)
2001/03/07 - 2001/04/01   Petr Zinke: Obrysy, Šumperk (Šumperk)
2001/04/04 - 2001/04/29   Jarmila Janůjová: Barevné dřevořezy, Šumperk (Šumperk)
2001/05/02 - 2001/05/27   Jana Kremanová: Golem, Šumperk (Šumperk)
2001/05/30 - 2001/06/24   Petr Šmaha: Malba a kresba na papíře, Šumperk (Šumperk)
2001/06/27 - 2001/07/29   Slavoj Kovařík: Dvojí krajina, Šumperk (Šumperk)
2001/08/01 - 200109/02   Miloslav Jemelka: Malba, Šumperk (Šumperk)
2001/09/05 - 2001/09/30   Alén Karel Diviš: Kresby uhlem, Šumperk (Šumperk)
2001/10/03 - 2001/11/04   Lubomír Janečka: Střepy - kresby, Šumperk (Šumperk)
2001/11/07 - 2001/12/02   Václav Stratil: Proměny a návraty nekonečné tušové kresby, Šumperk (Šumperk)
2001/12/05 - 2002/01/06   Pour félicité 1972 - 2002: Adresát MUDr. Jaroslav Dostál, Šumperk (Šumperk)
2002/01/09 - 2002/02/03   Ladislav Novák: Koláž, alchymáž, froasáž, Šumperk (Šumperk)
2002/02/06 - 2002/03/03   Jiří Šigut: Fotozáznamy, Šumperk (Šumperk)
2002/03/06 - 2002/03/31   Jaroslav J. Alt: Sedm slov a drobná zranění, Šumperk (Šumperk)
2002/04/03 - 2002/04/28   Jiří Hynek Kocman: Autorské ruční papíry / autorské knihy, Šumperk (Šumperk)
2002/05/29 - 2002/06/23   Antonín Kroča: Malba, Šumperk (Šumperk)
2002/06/26 - 2002/07/28   Jiří Mědílek: Krajiny / Kresby a pastely, Šumperk (Šumperk)
2002/07/31 - 2002/09/01   Eva a Vladimír Míčkovi: Prorůstání, Šumperk (Šumperk)
2002/09/04 - 2002/09/29   Věra Kovářová: Vesele / Barevné litografie, Šumperk (Šumperk)
2002/11/27 - 2003/01/05   Bronislava Šnajdrová: Jelenovy lesní zprávy, Šumperk (Šumperk)
2003/04/02 - 2003/05/04   Libor Stavjaník: Výběr z archivu, Šumperk (Šumperk)
2004/11/03 - 2004/11/28   Pavel Petr: Krajina pro J. C., Šumperk (Šumperk)
2004/12/01 - 2005/01/02   Marie Filippovová: Kresby, Šumperk (Šumperk)
2005/01/05 - 2005/01/30   Marius Kotrba: Trvání v podstatném (Sochy, kresby, obrazy), Šumperk (Šumperk)
2005/02/02 - 2005/02/27   Michal Kalhous: Fotografie, Šumperk (Šumperk)
2005/05/04 - 2005/05/29   Jaromír Zemina: Staré kresby, Šumperk (Šumperk)
2005/08/03 - 2005/09/04   Jiří Jílek: Sochy, kresby, obrazy, Šumperk (Šumperk)
2006/06/27 - 2006/07/30   Jan Vičar: Grafické obrazy, Šumperk (Šumperk)
2006/08/02 - 2006/09/03   Jana Budíková: Ohlédání, Šumperk (Šumperk)
2007/01/04 - 2007/02/04   Jan Klimeš: Stromy, racci, bouře, ploty, Šumperk (Šumperk)
2007/03/07 - 2007/04/01   Pavel Skrott: Krajina v černé, Šumperk (Šumperk)
2007/04/04 - 2007/04/29   Martin Kolář: Dekory zlaté, Šumperk (Šumperk)
2007/08/01 - 2007/09/02   Martina Volvovičová: Toulky Maďarskem, Šumperk (Šumperk)
2007/12/05 - 2008/01/06   Jaroslav Lampar: Radosti života, Šumperk (Šumperk)
2008/01/09 - 2008/02/03   Fotografie z ateliéru 193, Šumperk (Šumperk)
2008/02/06 - 2008/03/02   Jana Kučová, Kateřina Jančářová: Plasty a plástve Objekty - šperky - kresby, Šumperk (Šumperk)
2008/04/02 - 2008/05/04   Jarmila Janůjová: Souznění. Malba a kresba na papíře, Šumperk (Šumperk)
2008/06/04 - 2008/06/29   Krajiny bez nebe, Šumperk (Šumperk)
2008/07/02 - 2008/08/03   Milan Sklenář: Zdi. Barevná fotografie, Šumperk (Šumperk)
2008/09/03 - 2008/09/29   Svatopluk Klimeš: Propalované a kouřové kresby, Šumperk (Šumperk)
2009/01/07 - 2009/02/01   Jan Krtička: Esterce - prostorová instalace, Šumperk (Šumperk)
2009/03/04 - 2009/03/29   Josef Žáček: Malba, Šumperk (Šumperk)
2009/08/05 - 2009/08/30   Jaroslav Prokop: Krajiny, Šumperk (Šumperk)
2009/09/02 - 2009/10/04   Hana Rysová: Paměť kamene. Fotografie, Šumperk (Šumperk)
2010/01/06 - 2010/01/31   Jiří Jílek: Sochy - kresby - obrazy. K nedožitým pětaosmdesátinám, Šumperk (Šumperk)
2010/07/07 - 2010/08/01   Jiří Ptáček: Příběhy krajiny, Šumperk (Šumperk)
2010/09/08 - 2010/10/03   Alena Bílková: Prameny světla, Šumperk (Šumperk)
2011/01/05 - 2011/01/30   Tomáš Janíček: Krajiny a vnitřní a vnější, Šumperk (Šumperk)
2011/06/01 - 2011/06/26   Jiří Brodský: Nic na odiv - malba a objekty, Šumperk (Šumperk)
2011/09/14 - 2011/10/02   Lubomír Janečka: Bůh žehnej Americe, Šumperk (Šumperk)
2012/02/08 - 2012/03/04   Jana Krejzová: Hlína ohněm pálená a vodou chlazená, Šumperk (Šumperk)
2013/03/06 - 2013/03/31   Daniela Mikulášková: Od červené k černé niti, Šumperk (Šumperk)
2013/04/03 - 2013/05/05   Karel Havlíček: Děti noci, Šumperk (Šumperk)
2013/09/04 - 2013/09/29   Petr Čermáček: Grafika a malba, Šumperk (Šumperk)
2013/10/02 - 2013/11/03   Zdeněk Macháček: Noc a den, Šumperk (Šumperk)
2014/03/05 - 2014/03/30   Nikola Čulík: Vnitřnosti, Šumperk (Šumperk)
2014/08/06 - 2014/08/31   Mojmír Preclík: Sochy a kresby, Šumperk (Šumperk)
2015/05/06 - 2015/05/31   Viktor Kolář: Canada 1968 - 73, Šumperk (Šumperk)
2015/07/01 - 2015/08/02   Lenka Falušiová: Duch místa, Šumperk (Šumperk)
2015/08/05 - 2015/08/30   Michael Třeštík: Pastelem i akrylem, Šumperk (Šumperk)
2016/03/02 - 2016/04/03   Dushan: Mapy myšlenek, Šumperk (Šumperk)
2016/04/06 - 2016/05/01   Marta Kolářová: Opuštěná scéna, Šumperk (Šumperk)
2016/06/01 - 2016/06/26   Václav Matějíček: Malba a grafika, Šumperk (Šumperk)
2016/08/03 - 2016/09/04   Jan Kadubec: Malba a barevné sochy, Šumperk (Šumperk)
2016/09/07 - 2016/10/02   Ei - Eva Konstantinidu: Krajiny býků, Šumperk (Šumperk)
2016/10/05 - 2016/10/30   Miroslav Wagner: Archiv & nové práce, Šumperk (Šumperk)
2016/12/07 - 2017/01/01   Vladimír Véla: Vzhůru srdce, Šumperk (Šumperk)
2017/01/04 - 2017/01/29   Jiří Kosík. Malíř a básník, Šumperk (Šumperk)
2017/03/01 - 2017/04/02   Markéta Kuxová: Zahrady ticha, Šumperk (Šumperk)
2017/04/05 - 2017/04/30   Míla Kinkal: Dveře, Šumperk (Šumperk)
2017/05/03 - 2017/06/04   Jakub Lipavský: Sochy, Šumperk (Šumperk)
2017/06/07 - 2017/07/02   Eliška Jakubíčková: Bělostná perletí, Šumperk (Šumperk)
2017/07/05 - 2017/07/30   Matěj Lipavský: Barevná louže, Šumperk (Šumperk)
2017/08/02 - 2017/09/03   Jana Kasalová: Dopisy odjinud, Šumperk (Šumperk)
2017/09/06 - 2017/10/01   Barbora Mališová: V radosti z malby, Šumperk (Šumperk)
2017/10/04 - 2017/10/29   Kateřina Barabášová: Jiskřivé příběhy, Šumperk (Šumperk)
2017/12/06 - 2017/12/31   Lena Jakubčáková: Baba z lesa, Šumperk (Šumperk)
2018/01/03 - 2018/02/04   Michal Navrátil: Vlastním tempem, Šumperk (Šumperk)
2018/02/07 - 2018/03/04   Jan Burian: Ostrovy, Šumperk (Šumperk)
2018/03/01 - 2018/05/13   Anežka a Miroslav Kovalovi: Spolu, Zlín (Zlín)
2018/03/07 - 2018/04/01   Petr Štěpán: Uvidět hudbu, Šumperk (Šumperk)
2018/04/04 - 2018/04/29   Jana Švábová: Pastely a akvarely, Šumperk (Šumperk)
2018/05/02 - 2018/06/03   Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné Jaromírem Zeminou, Šumperk (Šumperk)
2018/06/06 - 2018/07/01   Jan Hendrych: Kresby a sochy, Šumperk (Šumperk)
2018/07/04 - 2018/07/29   Olga Hejná, Šumperk (Šumperk)
2018/08/01 - 2018/09/02   Petr Hejný: Malby, kresby, sochy, Šumperk (Šumperk)
2018/09/05 - 2018/09/30   Antonín Kroča: Prstová malba, Šumperk (Šumperk)
2018/10/03 - 2018/11/04   Jaromír Zemina - Co mi dává fotografie, Šumperk (Šumperk)
2018/11/07 - 2018/12/02   Jitka Paclík Nesnídalová: Blues in mind, Šumperk (Šumperk)
2018/12/05 - 2019/01/06   Kolářovi, Šumperk (Šumperk)
2019/01/09 - 2019/02/03   Zbyněk Semerák: Vysněný svět, Šumperk (Šumperk)
2019/02/06 - 2019/03/03   Eva Vápenková: Finis terrae, Šumperk (Šumperk)
2019/03/06 - 2019/03/31   Dagmar Havlíčková: Psané kresby / modlitby, Šumperk (Šumperk)
2019/04/03 - 2019/04/28   Anna Zemánková: Květy zahrad neviditelných, Šumperk (Šumperk)
2019/05/01 - 2019/06/02   Petr Šmaha: Opřenost, Šumperk (Šumperk)
2019/06/05 - 2019/06/30   Irena Šafránková: Uhlem, pastelem, olejem, Šumperk (Šumperk)
2019/07/03 - 2019/08/04   Pavel Konečný: Ohlédnutí, Šumperk (Šumperk)
2019/08/07 - 2019/09/01   Jana Budíková: Houštiny, Šumperk (Šumperk)
2019/10/02 - 2019/11/03   Roman Karel: Malba, Šumperk (Šumperk)
2019/11/06 - 2019/12/01   Jiří Kubový: Volně v prostoru, Šumperk (Šumperk)
2019/12/04 - 2020/01/05   Radka Bodzewicz: Oáza štěstí, Šumperk (Šumperk)
2020/01/08 - 2020/02/02   Vít Cimbura: Tváře, dlažby, periferie, Šumperk (Šumperk)
2020/02/05 - 2020/03/01   Alena Vršanská: Krajinou bez konce, Šumperk (Šumperk)
2020/05/18 - 2020/06/28   Hana Rysová, Pavel Herynek: Světlem a tuší, Šumperk (Šumperk)
2020/07/01 - 2020/07/26   Miroslava Ptáčková: V krajině světla, Šumperk (Šumperk)
2020/07/29 - 2020/08/23   Marie Kapounová: Střídmé doteky, Šumperk (Šumperk)
2020/08/26 - 2020/09/20   Zuzana L. Malénková: Paměť míst a věcí, Šumperk (Šumperk)
2020/09/23 - 2020/10/11   Vladimír Říha: Skrytá malba, Šumperk (Šumperk)
2020/10/14 - 2020/11/18   Hana Puchová: V čiré radosti, Šumperk (Šumperk)
2020/12/09 - 2021/01/03   Jaromír Šimkůj: V prostoru, Šumperk (Šumperk)
2021/02/03 - 2021/02/28   Luděk Vojtěchovský: Černobílé světy II, Šumperk (Šumperk)