Miroslav Koval

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1982   Miroslav Koval: Kresby, obrazy.
1985   Miroslav Koval
1992   Miroslav Koval: Kresby a fotografie (Rytmy a prvky přírodního řádu)
1994   Miroslav Koval 1994 (Sto kreseb / Hundert Zeichnengen / One Hundert Drawings)
1998   Miroslav Koval: Kresby, fotogramy
1998   Miroslav Koval: Malba - fotografie - kresba
2004   Miroslav Koval: Záznamy (kresby a fotografie)
2005   Miroslav Koval
2014   Miroslav Koval: Kresby a průsvity
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1968   Mladí výtvarníci pražské Akademie
1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1980   Člověk (Prostor člověka)
1980   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka
1981   Anežka Kovalová: Obrazy, Miroslav Koval: Kresby
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1984   Současná krajina
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1989   Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti (A/Ž 1989)
1989   Neue Blätter aus der ČSSR
1989   Sovinec 1986/88
1991   Malý formát 91
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   Minisalon
1992   Spolek olomouckých výtvarníků
1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
1994   Identifikácia v priestore a čase
1994   Anežka Kovalová, Miroslav Koval
1995   Současná krajinomalba (Obrazy a kresby 22 autorů)
1996   Anežka a Miroslav Kovalovi
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Ticho pro dvanáct hlasů
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Spolek olomouckých výtvarníků (1998)
1999   Anežka a Miroslav Kovalovi: Řád přirozeného světa, Kresby
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Anežka a Miroslav Kovalovi: Řád přirozeného světa, Kresby
2000   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval
2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál)
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2004   Zpráva o kresbě (Olomoucký okruh 80. let)
2004   Anežka a Miroslav Kovalovi: Věci a místa, Rytmy a řád
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   Anežka a Miroslav Kovalovi: Věci a místa, Rytmy a řád
2008   Krajiny bez nebe (Soubor ze sbírky obrazů manželů Třeštíkovýcb)
2008   Krajina v tvorbě umělců olomouckého kraje (Malba, kresba, grafika)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2014   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2015   Co zde sním a co zde vypiju
2015   AKTUÁL 15: Rekapitulace práce umělců z okruhu Galerie Caesar za rok 2015
2015   Tváře krajiny (Umělecká beseda Václavu Rabasovi 2015)
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2018   Anežka a Miroslav Kovalovi: Spolu
2018   Galerie Jiřího Jílka
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Opatov 85, Kulturní středisko Opatov, Praha
2010   Rovnoběžky a průsečíky, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VI. Kon - Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1980   Z tvorby mladých výtvarných umělců na Olomoucku (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, -
1981   Malířská a kresebná tvorba manželů Anežky a Miroslava Kovalových..., Anežka Kovalová: Obrazy, Miroslav Koval: Kresby, , , 1981, 0-0
1992   Šedá cihla podruhé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 19, 1992/09/17, 8-8
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Prostor Zlín, 9, 1 - 3, 2002, 16-19
2004   Malíř Miroslav Koval (1944) žije v Sobotíně..., Miroslav Koval: Záznamy (kresby a fotografie), , , 2004, -
2005   Fotogramy (Místo Miroslava Kovala v kontextu české výtvarné kultury...), Miroslav Koval, , , 2005, -
2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 13-15
2014   U zrodu mých raných kreseb..., Miroslav Koval: Kresby a průsvity, , , 2014, -
www
rok vydání, název (podnázev)
  Miroslav Koval (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1985   Anežka a Miroslav Kovalovi: Obrazy, kresby, fotografie
1992   Miroslav Koval: Kresby perem
1995   Miroslav Koval: Deník jednoho roku
1996   Miroslav Koval: 1994
1997   Miroslav Koval: Grafika
1998   Miroslav Koval: Malba - fotografie - kresba
2006   Miroslav Koval: Kresby a fotogramy
2017   Miroslav Koval: Rytmy tkáně přírody
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1980   Člověk Prostor člověka
1984   Jiří Jílek, Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Sochy / obrazy, kresby
1992   Spolek olomouckých výtvarníků
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   ...a závěr
1993   Zrcadlení (Setkání IV)
1996   Ticho pro dvanáct hlasů
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1999   Výstavy v roce 2000 (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
2000   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi
2004   Anežka a Miroslav Kovalovi: Věci a místa Rytmy a řád
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2014   Strom / Tree (Pocta Jindřichu Pruchovi / Homage to Jindřich Prucha)
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2016   Anežka, Miroslav a Štěpán Kovalovi: Malba, kresba, fotografie
2017   Anežka a Miroslav Kovalovi: Obrazy, kresby, průsvity
2017   Anežka a Miroslav Kovalovi
2019   Anežka a Miroslav Kovalovi
2019   Anežka a Miroslav Kovalovi: Ilustrace - kresby - fotografie
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
dokumentace výstavy
rok vydání, název (podnázev)
2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2018   Miroslav Koval: Bez názvu, duben 2018, tuš, papír, rákosové pero, 210 x 150 mm
2018   Miroslav Koval: Bez názvu, červenec 2018, tuš, papír, rákosové pero, 210 x 150 mm
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2006   Galerie Caesar
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie Caesar
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jindrovi
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1994   Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Kresby
1995   Řád a rytmus krajiny v českém výtvarném umění 60.-90. let
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1992   Šedá cihla 35/1992
seznam výstav/akcí/událostí
rok vydání, název (podnázev)
2010   Miroslav Koval (Samostatné výstavy)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
text
rok vydání, název (podnázev)
2008   Šumperská galerie Jiřího Jílka...