Richard Fremund

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1956   Richard Fremund
1956   Richard Fremund
1958   Richard Fremund
1959   Richard Fremund: Portrétní kresby
1965   Richard Fremund
1970   Richard Fremund
1987   Richard Fremund (1928-1969): Obrazy, kresby a grafiky
2004   Richard Fremund 1928-1969
2014   Richard Fremund 1928-1969
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1945   Student Painter´s and sculptor exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1956   Zátiší v české malbě XX. století
1956   Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191)
1957   Mladé umění (Tvůrčí skupina Máj 57)
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1958   Město očima soudobých malířů
1958   2. výstava skupiny Máj 57 (Beneš Hájek Podhrázský Čermáková Balcar Fára Dydek Piesen Vystrčil Fremund Chlupáč Sekal Nolč Martin Kolínská Bělocvětov Vysušil Palcr)
1958   Výstava grafiky tvůrčí skupiny Hollar
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   SČUG Hollar (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Josef Sudek ve výtvarném umění
1961   Ze souboru moderního umění AJG
1961   Hollar 1961
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Výstava Mezinárodní plakát
1962   Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG
1963   Hollar; Kresby; 1963
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Rychnov 1963
1964   Křižovatka
1964   Skupina Umělecká beseda
1964   Hollar: Kresby členů
1964   České moderní umění
1965   Nuove realtá nell´arte della Cecoslovacchia contemporanea (Gross - John - Janoušková - Fremund - Kučerova - Sykora)
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1966   Jarní výstava 1966
1966   Umění písma / Poezie písma
1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1966   UB 1966
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   12 Tschechische Künstler
1967   Československý plakát
1967   I. pražský salon
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Svět v nás
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků: Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let
1968   Přírůstky českého moderního umění
1969   Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura)
1970   Soudobá československá grafika
1970   Mostra della grafica Cecoslovacca
1970   77 grafici
1971   Mostra della Grafica Cecoslovacca Contemporanea
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Obrazy pěti století
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   České umění 20. století
1972   Der Mensch und die Landschaft im Werke der Tschechischen Maler
1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze)
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   České zátiší 20. století
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka
1996   Eine Promenade der Romantiker
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1998   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984)
2004   Český filmový plakát 20. století
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   Skupina Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let)
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
2010   Konfrontace (Československý a polský filmový plakát / Czechosłowacki i polski plakat filmowy / Czechoslovak and polish film poster)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2013   Czech Posters for Film (From the Collection of Terry Posters)
2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.)
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Aradecor 1966-2016
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1977   Současná krajinomalba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká krajina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2014   Richard Fremund, Retro Gallery Praha, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1956   Tradice moderního umění a výstava R. Fremunda, Výtvarná práce, 4, 8, 1956/05/11, 5-5
1956   Pražské výstavy, Literární noviny, 5, 22, 1956/05/19, 5-5
1956   Vraťte je životu!, Mladá fronta, 12, 111, 1956/05/06, 3-3
1956   Výstava plná odvahy (K výstavě R. Fremunda), Výtvarná práce, 4, 8, 1956/05/11, 11-
1957   Poznámky k výstavě mladých: Slova a skutečnost, Tvorba, 22, 27, 1957/07/04, 11-11
1957   Mladí z máje 57, Literární noviny, 6, 26, 1957/06/29, 5-5
1957   Skupina Květen 57 se představuje, Lidová demokracie, 13, 131, 1957/06/01, 3-3
1957   Pohled do našich výstavních síní (Výstava díla F. Ronovského, V. Koutského a skupiny mladých umělců), Svobodné slovo, 13, 137, 1957/06/08, 3-3
1957   Mladí se představují (Obrazy a plastiky v Obecním domě), Mladá fronta, 13, 135, 1957/06/06, 5-5
1957   K výstavě mladých (Výstava skupiny Maj 57 v Obecním domě v Praze), Výtvarná práce, 5, 12, 1957/06/21, 9-
1957   Nová grafika členů a hostů Hollara, Výtvarná práce, 5, 24, 1957/12/18, 12-
1958   Jsme tu dnes svědky výstavy nových…, Richard Fremund, , , 1958, 0-0
1958   Mladí malíři: III, Výtvarné umění, 8, 3, 1958/06/10, 116-119
1958   Pražské výstavy, Výtvarné umění, 8, 4, 1958/07/15, 187-189
1958   Richard Fremund, Výtvarná práce, 6, 6, 1958/04/05, 8-8
1958   Pražské výstavy, Rudé právo, 38, 89, 1958/03/30, 2-2
1958   Svět jazzu v našem umění, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1958   Mladí grafici v Brně, Výtvarná práce, 6, 12, 1958/07/10, 3-
1958   Členská výstava Hollara, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 10-
1958   O současné grafice, Květen, 3, 7, 1958/03, 387-398
1959   Portréty R. Fremunda, Výtvarná práce, 7, 2, 1959/02/10, 9-
1963   Nejlepší filmové plakáty v roce 1962, Filmové novinky, , , 1963/03, -
1964   První samostatné vystoupení tvůrčí skupiny Křižovatka..., Křižovatka, , , 1964, 0-0
1964   Galerie pro všední den a její tvůrci, Kulturní tvorba, 2, 36, 1964/09/03, 4-5
1964   Nejlepší filmové plakáty v roce 1963, Filmové novinky, , , 1964/04, 14-15
1965   Richard Fremund oder wie man das bild einer dame mit hermelin malen soll, periodikum, , , nedatováno, 20-20
1965   Jak malovat obrazy dámy s hranostajem, Richard Fremund, , , 1965, 0-0
1965   Zuerst mußt du eine.., Richard Fremund oder wie man das bild einer dame mit hermelin malen soll, , , 1965, 0-0
1965   Ehen am Fließband geschlossen…, Richard Fremund oder wie man das bild einer dame mit hermelin malen soll, , , 1965, 0-0
1965   Aus goldgetöntem Bartgestrüpp…, Richard Fremund oder wie man das bild einer dame mit hermelin malen soll, , , 1965, 0-0
1965   L´esposizione di alcune opere..., Nuove realtá nell´arte della Cecoslovacchia contemporanea, , , 1965, 0-0
1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13, 8, 1965/05/17, 6-7
1965   Tři z Máje (Z výstavních síní), , , , , -
1965   Pražské výstavy, Výtvarný život, 10, 8, 1965/10, 312-314
1965   Richard Fremund, Výtvarná práce, 13, 8, 1965/05/17, 4-5
1966   Tendenz: liberal (Worpsweder Galerie Netzel zeigt Werke tschechischer Künstler), Weser Kurier, , , 1966/06/25, -
1966   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 3-
1969   Vzpomínka na Fremunda, Výtvarná práce, 17, 10-11, 1969/10/13, 2-
1970   Přání Richarda Fremunda, vystavit…, Richard Fremund, , , 1970, 0-0
1970   Umělecký odkaz Richarda Fremunda, Výtvarné umění, 20, 3, 1970/08/31, 102-112
1970   Posmrtná výstava Richarda Fremunda, Výtvarná práce, 18, 3, 1970/01/28, 5-5
1984   Richard Fremund (Červená vesnice, 1968, olej, 70 x 95 cm), Česká krajina, , , 1984, 56-57
1987   Richard Fermund (1928-1969) žije…, Richard Fremund (1928-1969): Obrazy, kresby a grafiky, , , 1987, 0-0
1994   Mezi emocí a racionalitou / Between Emotion and Rationality, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 97-102
1995   Z archívů, Prostor Zlín, 3, 2, 1995/02, 4-
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2004   Dílu uměleckého malíře Richarda…, Richard Fremund 1928-1969, , , 2004, 1-22
2004   Nezkrotný lyrik Richard Fremund, Prostor Zlín, 11., 1, 2004, 10-11
2010   Obnovená moderna, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 52-61
2010   The Revival of Modernism, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 52-61
2011   Richard Fremund, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 34-35
2012   Richard Fremund abstraktní, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 1, 2012/01/12, 12-
2014   Tragikomická revolučnost odvahy (Richard Fremund v Topičově salonu na jaře 1956 (jedna výstava v kontextu doby)), Opuscula historiae artium, 63, 1-2, 2014, 56-65
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1956   Richard Fremund: 17 obrazů, kreseb a grafiky
1958   Richard Fremund: Česká krajina a obrazy z Paříže
1970   Richard Fremund: 1927 - 1969 (soubor životního díla)
1987   Richard Fremund: Obrazy, kresby a grafiky
2003   Richard Fremund: 1928-1969
2004   Richard Fremund: 1928 - 1969
2004   Richard Fremund: Dílo - Work (1928-1969)
2014   Richard Fremund 1928-1969
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   12 tschechische Künstler
1970   Současná československá grafika
1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
1991   In memoriam
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s)
2019   Ááách. Československý filmový plakát 60.-70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1996   5. aukce výtvarného umění
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   Výtvarné umění
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2003   2. aukce moderního umění
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   20. aukce
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2018   Výtvarné umění
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2014   Richard Fremund
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Richard Fremund: Grafika / kresby
2004   Richard Fremund: 1928-1969 (Dílo - Work)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
katalogový plakát kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2010   Uááá (Československý filmový plakát)
2012   Ćeskoslovenský a polský filmový plakát
2012   Ááách (Československý filmový plakát 1959-1989)
parte
rok vydání, název (podnázev)
1969   Richard Fremund (akademický malíř)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1988   Revue K
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1966   12 tschechische Künstler
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   In memoriam Richarda Fremunda
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1986   Galerie Roudnice
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1991   Seznam exponátů pro výstavu In memoriam
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1984   Česká krajina