Dušan Skala

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1999 - 2003   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) (Fakulta užitého umění a designu, fotografie), Baňka Pavel
2003 - 2006   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) (Fakulta užitého umění a designu, ), Šimlová Štěpánka