Irena Armutidisová

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava) ,