Irena Armutidisová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1985   Marie Filippovová: Grafika 1980-1985
1986   Sociální grafika Heleny Bochořákové (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
1987   František Foltýn (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
1987   Karel Dvořák: Kresby a sochy
1987   Národopisné motivy v díle Marie Gardavské
1987   Jaroslav Kodejš: Šperky (1968 - 1985)
1988   Jan Rajlich: Grafický design a typo (1963-1988)
1988   Jan Rajlich: Užitá grafika (plakáty, typografie, grafický design, výběr z tvorby 1963-1988)
1989   Jaroslav Král (1883-1942): Obrazy a kresby
1989   Antonín Procházka: Obrazy
1990   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby
1991   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934
1991   Josef Šíma: Kresby, grafika, ilustrace
1992   Václav Zykmund
1992   Kazumasa Nagai: Japonsko / Japan (Laureát Velké ceny Bienále Brno '88 / Winner of thr Grand Prix Biennale Brno '88)
1992   Ladislav Emil Berka: Fotografie
1992   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy
1993   Rudolf Fila
1993   Grafika Josefa Axmanna (K dvoustému výročí umělcova narození)
1994   Dalibor Chatrný
1995   František Šenk: Výběr z díla
1996   Vincenc Makovský: Rané dílo/ The early works/ Frühes Werk 1924 - 1934
1996   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1996
1996   Karel Dudešek: Knižní vazby / Bucheinbände
1996   Ida Vaculková: Keramika z let 1954-1996
1996   Ivan Chermayeff: Plakáty / Posters
1997   Miroslav Štolfa
1997   Bohdan Lacina (1912 - 1971)
1997   Zdeněk Pešánek: 1896-1965
1997   Milan Magni
1997   Josef Macholán: Židle
1998   Milan Magni
1998   Bohumír Matal
1999   Václav Zykmund
1999   Jindřich Svoboda (Knižní vazby 1929 - 1999)
2000   Leonid Ochrymčuk: Obrazy z katalogu 2000
2000   Bohuslava Olešová
2000   Nikos Armutidis
2000   František Bílek (1872-1941)
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus
2002   Vladimír Kokolia: Energie
2002   Petr Kvíčala: Linie, barva, rytmus
2002   František Bílek
2002   Antonín Hudeček
2003   Jiří Sobotka: Modulato Cantabile
2003   Jan Preisler (1872 - 1918)
2004   Boris Mysliveček: Plakáty a knižní práce
2005   Vladimír Vašíček: Výběrová retrospektiva / Selective retrospect
2006   Jiří Nečas: Mezijazykové kresby / Interlingual Drawings / Zwischen Sprache Zeichen
2006   Petr Kvíčala (Červenec 1984 až 28. 2. 2006)
2006   Petr Kvíčala (From July 1984 to 28. 2. 2006)
2006   Marián Palla: Katalog
2006   Otakar Kubín - Coubine: Od kubismu k novému klasicismu
2007   Nikos Armutidis
2007   František Foltýn 1891 - 1976 (Košice - Paříž - Brno)
2011   Miroslav Krobot 2011
2012   František Kowolowski (2000 - 2011)
2014   Giovanni Battista Piranesi: 1720-1778
2017   Miroslav Krobot
nedatováno (2008)   Explosive: testosterone (Barbora Lungova)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1985   Jedenáct moravských medailérů (Tvorba z let 1975-1985)
1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1986   Zdena Höhmová: Obrazy a kresby 1983-1986, Michal Vitanovský: Plastiky, medaile
1986   Jan Bružeňák: Kresba a grafika, Jiří Eliška: Kresba a grafika
1986   Secese, meziválečné užité umění (Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie v Brně)
1986   Česká kresba 19. století
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1987   Moravský šperk
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1987   Kamenina v Čechách a na Moravě
1988   České zátiší 20. století
1988   Česká kresba XX. století I
1989   Výtvarní umělci v dokumentaci Moravské galerie
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art)
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   Přírůstky 1981 - 92
1993   Europe Without Walls (Art, Posters and Revolution 1989-93)
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1995   Česká krajinomalba se sbírek Moravské galerie (1. pol. 20. století)
1996   17. mezinárodní bienále grafického designu
1996   Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten (Tradice v novém)
1996   Užité umění 60. let
1996   Český granát ve špercích ze sbírek Moravské galerie v Brně
1996   Ticho pro dvanáct hlasů
1997   Introspekce
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1997   Český moderní šperk ve Stříbře / Czech Modern Jewelry in Stříbro
1998   Vladimír Kokolia, Nikos Armutidis
1998   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1999   Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550
1999   Dílna 99 (Mikulovské výtvarné sympozium, šestý ročník)
1999   Otvory I., Otvory II.
1999   Julius Mařák a jeho žáci
1999   Podle / After Ikebama (Tomáš Lahoda podle Tomáše Lahody, Jiří Sobotka podle Tomáše Lahody / Tomáš Lahoda after Tomáš Lahoda, Jiří Sobotka after Tomáš Lahoda)
1999   Eros (Moderní český šperk / Moder Czech Jewelry)
2000   The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia)
2000   Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia)
2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art)
2000   90 let Domu umění města Brna (Historie jednoho domu)
2000   Zajatci hvězd a snů (Katolická moderna a její časopis Nová život (1896-1907))
2001   Pocta kubismu
2001   Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách / Österreichische Malerei 19. Jahrhunderts in mährischen Sammlungen
2003   Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 1993 - 2004
2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines)
2003   Ejhle světlo
2003   Figurama 2003
2003   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Sochy
2004   Český filmový plakát 20. století
2004   Bylo, nebylo… (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
2004   Figurama 04
2004   Absolventi magisterského studia FaVU VUT v Brně 2004
2005   Italská kresba 17. století / Italian Drawing of the 17th Century (Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci / Collection of Antonín Martin Lublinský in the Research Library in Olomouc)
2005   Blätter und Bücher / Listy a knihy (Aktuelle papierkunst aus Tschechien / Aktuální umění papíru z Česka)
2005   V podstatě pokrok
2006   The & (Výstava praktických diplomových prací Fakulty výtvarných umění VUT v Brně 2006)
2007   Hvězdy (Výstava praktických diplomových prací Fakulty výtvarných umění VUT v Brně 2007)
2007   Atika 1987-1992 (Emoce a forma / Emotion and Form)
2007   České a slovenské sklo v exilu
2008   DIPLOMANTI (Praktické diplomové práce 2008 / Degree Show 208)
2008   15 let FaVU VUT v Brně
2009   Výstava praktických diplomových prácí 2009 / The Graduates Exhibition 2009
2010   Donátoři, mecenáši, sběratelé / Donatoren, Mäzene, Sammler
2010   Diplomanti FaVU 2010
2011   Diplomanti FaVU 2011
2012   Diplomanti FaVU 2012
2016   Fenomén Ateliér papír a kniha / The Phenomenon of the Paper and Book Atelier (Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana / Artists' Books and Objects by J. H. Kocman's Students)
nedatováno   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1988   Zasloužilý umělec Vilém Reichmann (Výtvarní umělci dneška III), Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Přesahy výtvarného Brna, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2000   Sochař Josef Kubíček, Nakladatelství Argo, Praha
2000   Český interiér a nábytkový design 1989 - 1999 / Czech Interior and Furniture Design 1989 - 1999, Prostor - architektura, interiér, design, Praha
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2001   Zdena Höhmová, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Proměny českého šperku na konci 20. století , Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Jiří Trnka, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   Brno secesní (Deset kapitol o architektuře a umění kolem roku 1900), Vydavatelství ERA (Era21), Brno (Brno-město)
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2006   Rudolf Kremlička, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2008   Bruselský sen (Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   Otakar Teyschl: Univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv města Brna, Černovice, Brno (Brno-město)
2014   Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Umění v dialogu s veřejností (Sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování současného umění), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
2000   Vila Tugendhat - význam, rekonstrukce, budoucnost / Villa Tugendhat - Bedeutung, Restaurierung, Zukunft (Mezinárodní sympozium / Internationales Symposium), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1994   Český kubismus 1909–1925 v Moravské galerii v Brně (10. září – 1. listopadu 1992), Bulletin Moravské galerie v Brně, , , 1994, 92-96
1996   Znovu velké vyprávění Opakované příběhy - tradice v novém (Brno, Moravská galerie, Místodržitelský palác, 29. 2. - 19. 5., Praha, Národní galerie, Šternberský palác, 27. 6. - 1. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 9, 1996/04/25, 1-1
1996   Opakovaný příběh (Tradice v novém), Prostor Zlín, 4., 2, 1996, 10-12
1996   Ticho pro 12 hlasů, Prostor Zlín, 4., 2, 1996, 13-15
1997   Grafik - designér, Bulletin Moravské galerie v Brně, , 53, 1997, 168-171
1997   František Vrána, Bulletin Moravské galerie v Brně, , 53, 1997, 177-181
1997   Boris Mysliveček (Zhmotnění ideje), Bulletin Moravské galerie v Brně, , 53, 1997, 195-198
1999   Kreslířský záznam podle Francesca Solimeny v Moravské galerii v Brně, Bulletin Moravské galerie v Brně, , 55, 1999, 13-16
1999   Poznámky k výrobě, tvarům a výzdobě vranovské kameniny, Bulletin Moravské galerie v Brně, , 55, 1999, 26-29
1999   ´Nový svět´ (Zdroj jedné sbírky v MG), Bulletin Moravské galerie v Brně, , 55, 1999, 40-41
1999   Dílo Grigorije Musatova ve sbírce Moravské galerie, Bulletin Moravské galerie v Brně, , 55, 1999, 46-48
2000   90 let Domu umění města Brna, Prostor Zlín, 8., 4, 5, 6, 2000, 11-15
2000   Jaroslav Kafka (Léta čtyřicátá a padesátá), Prostor Zlín, 8., 4, 5, 6, 2000, 40-41
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2000   Jiří Kolář
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1998   Léčivé obrazy v Galerii Mánes na výstavě V. Kokolii Prsa